Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Vedlikeholdsplan betaler seg innen seks måneder

Louis Dreyfus biodieselanlegg reduserer vedlikeholdskostnadene

Analyser av instrumentering og vedlikehold fører til reduserte vedlikeholdskostnader og rask avkastning av investeringene.

Louis Dreyfus Commodities biodieselanlegg i Claypool i Indiana i USA Louis Dreyfus Commodities

Resultat

  • betydelig reduksjon av årlige vedlikeholdsutgifter

  • bedret anleggseffektivitet ved å gå fra korrigerende til proaktivt vedlikehold

  • utarbeiding av forutsigende/forebyggende vedlikeholdsplan

  • opprettet inventar over reservedeler for kritiske instrumenter

Utfordringen

Anleggslederen ønsket å få innsikt i vedlikeholdsaktiviteten for å bedre budsjetteringen:

  • det fantes verken tilstrekkelige ressurser eller tid til å sette opp et effektivt kontrollprogram for vedlikehold

  • prosesseffektiviteten ble svekket av korrigerende vedlikehold

Vår løsning

Endress+Hauser analyserte den installerte basen, inspiserte anlegget, vurderte situasjonen og kom med anbefalinger.

Endress+Hauser utarbeidet deretter en vedlikeholdsplan, satte opp et nettbasert ressursinformasjonssystem, lærte opp kundens personell og leverte alle ressursene som var nødvendige for å sette planen i verk.

Prosjektets viktigste faser

  • Innsamling av data på anlegget

  • Kompilering av informasjon og definisjon av kritiske instrumenter

  • Oppretting av vedlikeholdsplan

  • Opplæring

Kontinuerlig forbedring og økonomisk gevinst

De årlige vedlikeholdsutgiftene har blitt redusert betraktelig siden programmet ble implementert. Anleggslederen ønsket å få innsikt i vedlikeholdsaktiviteten for å bedre budsjetteringen, men anlegget hadde ikke ressurser eller tid til å sette opp et effektivt kontrollprogram for vedlikehold. Endress+Hauser hadde den nødvendige ekspertisen. Anleggets vedlikehold hadde ikke en komplett oversikt over all instrumenteringsinformasjon, men analysen identifiserte 507 instrumenter med viktige opplysninger.

Prosesseffektivitet og minimal driftsstans

Tidligere ble driftstiden redusert når et instrument måtte tas ut på grunn av korrigerende vedlikehold. Den resulterende vedlikeholdsplanen hjalp kunden til å forutse vedlikeholdet og sikret bedre overvåkning av viktige instrumenter. Planen førte til planlagt vedlikehold med bedre budsjettkostnader. Ettersom det ble opprettet kritiske nivåer, visste kunden hvilke deler som måtte inventarføres for å redusere anleggets nedetid.