Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Reduserer målefeil og vedlikeholdskostnader betraktelig

7 Coriolis måle- og fyllestasjoner for Arkema erstattet gamle volumflowmålere på Lacq-anlegget

Tusen personer jobber på dette kjemiske anlegget i Frankrike. Anlegget ligner en stor maurtue hvor alle gjør det de skal i henhold til sikkerhetsreglementet. Når du kommer inn på anlegget, legger du merke til hvor viktig sikkerheten er overalt. De kjemiske produktene som fremstilles her, er brannfarlige og giftige. Alle må selvfølgelig også bruke gassmaske, vernesko, hjelm, skinnhansker, vernebriller og verneoverall. Solen og det vakre nærmiljøet veier imidlertid opp for disse arbeidsforholdene.

Resultat

 • Øyeblikkelig valuta for pengene

 • Strålende presisjon og gjentagelsesnøyaktighet

 • Redusert vedlikehold

 • Brukervennlig løsning

 • Utstyr som tåler det aggressive miljøet

 • Hr. Richard – Vedlikeholdssjef
  Vi har latt oss imponere av dette utstyrets enestående gjentagelsesnøyaktighet. Måleutstyret er også ekstremt pålitelig, så vi er fullstendig tilfreds

  Jean-Luc Richard

  Vedlikeholdssjef, Arkema

 • Marc Puertas, logistikkoperatør
  Vi bruker denne nye masseflowmåleren. Den er svært nyttig fordi den er raskere enn det tidligere utstyret vårt.

  Marc Puertas

  logistikkoperatør, Arkema

 • Hr. Vidales, logistikksjef
  Vi la merke til at målerne vi hadde tidligere, systematisk genererte et stort avvik sammenlignet med vekten vi måtte laste. Avlesningene avvek med mellom 150 og 200 kg.

  M. Vidales

  logistikksjef, Arkema

Arkema er en av anleggsoperatørene. Anlegget produserer og leverer svovelderivater som kjemiske mellomprodukter og aromaforbindelser som sprøytes inn i naturgassnettverket og muliggjør lekkasjedetektering. En jevn strøm av lastebiler og tankbiler i logistikksenteret leverer ca. 80 tonn hver dag til kunder. Operatørparken, koble til slangen og jordingskabelen, still inn bestillingsmengden, og start fylleprosessen. Før kjøretøyene forlater anlegget, veies de for å opprette en faktura.

Når måleravlesningen og vekten ikke stemmer overens.

Mengden væske som skulle leveres, ble også målt. De 7 fyllestasjonene pleide å være utstyrt med volumflowmålere. Logistikksjef Vidales la merke til at måleverdiene fra volumflowmålerne ikke lenger stemte med verdiene fra veiebroen. For å unngå klager ved levering, ble det systematisk lagt til 200 kg ekstra til hver last. Samtidig fant vedlikeholdssjef Richard at det gjentatte vedlikeholdet dette utstyret krevde, var en belastning for budsjettet hans.

Det gamle utstyret var upålitelig og vanskelig å vedlikeholde. Det var på tide å bytte det ut. Ifølge spesifikasjonene, definert av Richard og Vidales, måtte utstyret tåle aggressive utendørsmiljøer. Utstyret omfattet en forhåndsinnstilling og en flowmåler. Måleinstrumentet måtte være nøyaktig, pålitelig og reproduserbart. Utstyret måtte også være praktisk for daglig bruk og ta hensyn til operatørenes arbeidsforhold, deriblant bruken av skinnhansker og industrimiljøet.

Måleløsning basert på presisjonen i en masseflowmåler

Etter å ha analysert Arkemas behov foreslo Endress+Hauser en fylleløsning som omfattet en forhåndsinnstilt Contrec-måler og en Coriolis-masseflowmåler for hver fyllestasjon. Forhåndsinnstillingen er intuitiv og enkel å bruke. Den er smussbestandig og kan betjenes med hansker.

Den valgte Coriolis-masseflowmåleren var Promass 80E. Coriolis-prinsippet er svært nøyaktig og måler massen direkte, og eliminerer eventuelle målefeil som er resultat av tetthetsvariasjoner. Masseflowmålerne har ingen bevegelige deler, noe som reduserer kravet til vedlikehold. Promass 80E har også en robust og svært kompakt design. Dette forenklet i stor grad installasjonsfasen siden de nye volumflowmålerne kunne settes inn i de gamles sted.

Investeringen lønte seg, fullstendig tilfredshet

- Richard beregnet raskt investeringens lønnsomhet, deriblant kostnaden for det leverte tilleggsutstyret og vedlikeholdskostnadene for volumflowmålerne. Endress+Hausers foreslåtte løsning ble godtatt og installert. Etter over et år i bruk er resultatene positive. Richard er svært fornøyd: "Prosjektet har gått veldig bra. Operatørene har taklet overgangen til de nye målerne fint. Flowmålerne er nøyaktige og måleavvikene har gått ned fra 200 kg til 10 kg. Vi er svært fornøyde."

Måle- og fylleløsninger

Endress+Hauser tilbyr en standardisert og sertifisert løsning for handeltransaksjonsinstallasjoner med sin LMS 080/100/150 lastemåleskid

 • Lastemåleskid (LMS) designet og sertifisert i henhold til måleinstrumentdirektivet (MID) garanterer samsvar med lovgivning om handelstransaksjoner.

 • Hurtig installasjon, idriftsettelse og integrasjon

 • Reduser faktureringsfeil ved å bruke høytytende Coriolis Promass-målere

 • Lave vedlikeholdskostnader, designen begrenser slitasje

 • Lave omkalibreringskostnader

 • Trykktapet er lavere enn med volummengdemålere

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk