Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Supplere labanalyser med inline-målinger

Inline-instrumenter reduserer nedetiden i produksjonen, antallet produkter som ikke følger spesifikasjonene, og tidkrevende manuell prøvetaking

Laboratoriearbeider i mat- og nytelsesmiddelindustrien tar manuelle prosessprøver for analyse i anleggets' laboratorium ©Endress+Hauser

Nå for tiden er matproduksjonsanlegg avhengige av labanalyser av prøver som tas manuelt for å sikre produktkvalitet ved ulike prosesspunkter. Utfordringen med å være avhengig av labanalyse er at det ikke foregår i sanntid, det er tidkrevende, arbeidskrevende og åpner for manuelle feil. I denne artikkelen vil vi vise eksempler på hvordan instrumenter kan brukes til nettbasert kvalitetskontroll for å erstatte labtesting, gjøre målinger raskere, foreta korrigeringer umiddelbart og automatisere kvalitetskontrollsystemet.

Optimaliser kvaliteten og øk kapasiteten

Moderne inline-prosessanalysatorer og -instrumenter kan erstatte eller supplere mange av målingene som normal foretas i et laboratorium på en pålitelig måte. Å gå over fra offline- til inline-målinger reduserer arbeidskostnadene ved å eliminere manuell prøvetaking og analyse, og gjør måleprosessen mer konsekvent ved å automatisere den. Ved å foreta inline-målinger leveres resultatene i sanntid, slik av automasjonssystemene kontinuerlig kan justere prosessparametere for å optimalisere kvaliteten og øke kapasiteten.