Innovasjon innen grensesnittmåling

Levelflex FMP55 Multiparameter

Med Levelflex FMP55 med SensorFusion får du en enhet der måling basert på kapasitans og styrt radar kombineres for første gang. Instrumentet garanterer sikre målinger selv i emulsjonslag og sender signaler for nivå og grensesnittlag samtidig. Dette gjør at Levelflex FMP55 Multiparameter legger listen for grensesnittmåling.

Fordeler

  • Levelflex FMP55 er spesielt beregnet på grensesnittmåling innen olje- og gassindustrien, kjemisk industri og kraftindustrien. Konsekvent produktkvalitet, anleggssikkerhet og økonomisk effektivitet er viktige aspekter ved alle målepunkter.

I prosesser med grensesnittlag er nøyaktig måling avgjørende for sikker styring. Et tilgjengelig målepunkt og høy prosessikkerhet er helt nødvendig for driften av ethvert anlegg. Som verdens ledende innen styrt radarmåling tilbyr Endress+Hauser sikkerhet, presisjon og effektivitet gjennom konstruksjon, anskaffelse og idriftsetting, eller, med andre ord, gjennom hele livssyklusen til produktet.