Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Kompakte termometre

Kompakte termometre med integrert transmitter for ulike installasjoner

Kompakt, rask og presis for måling av prosesstemperaturer i industrien.
De kompakte termometrene er kostnadseffektive, plassbesparende, pålitelige og enkle å installere og ta i bruk. De oppfyller alle krav til moderne prosessmålingsteknologi. Vibrasjonssikre integrerte flatfilmssensorer garanterer den høyeste driftssikkerheten og den raskeste responstiden.

Porteføljebeskrivelse

Ulike prosessforbindelser er tilgjengelige for generell industri og hygieniske installasjoner.

Easytemp TMR35 Hygienisk kompakt termometer ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp fra de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Liten, kompakt design av rustfritt stål

  • Kostnadseffektivitet

  • Ekstremt kort responstid

  • Svært nøyaktig selv med kort innsettingslengde