Liquiphant FailSafe-teknologi

Punktnivåbryter for maksimal sikkerhet

Liquiphant-punktnivåbrytere for væsker har overbevist kunder i 30 år nå. Den nye Liquiphant FailSafe fra Endress+Hauser legger listen med tanke på sikkerhet og høy driftssikkerhet. Punktnivåbrytere brukes til beskyttelse mot tørrgang i pumper og overfyllingsbeskyttelse, hovedsakelig innen kjemisk industri, olje- og gassindustrien og kraftindustrien.

Fordeler

  • Endress+Hauser kan dekke alle behov innen moderne prosessindustri med den nye Liquiphant FailSafe og lanserer et instrument for maksimal produkt- og anleggssikkerhet. Skum og turbulens påvirker ikke målingene.

  • Etter hvert vil også de generelle fordelene ved vibrasjonsmålingsprinsippet gjøre seg gjeldende: for eksempel målinger som ikke påvirkes av mediets fysiske egenskaper som konduktivitet, dielektrisk konstant eller endringer i tetthet.

  • Skum og turbulens påvirker ikke målingene. Kalibrering for det respektive mediet er også unødvendig.

  • For høy sikkerhet: SIL3 (Safety Integrity Level) i tråd med IEC 61508 / IEC 61511 med bare ett instrument (intern redundans)

  • Driftssikker takket være permanent
    selvovervåkende SFF (Safe Failure Fraction) > 99 %

  • Intervallet for testing av beskyttelsesevne kan forlenges til opptil 12 år, uavhengig av om sensoren er tildekket (pumpebeskyttelse) eller utildekket (overfyllingsbeskyttelse)

  • Betydelig forenklet test av beskyttelsesevne i tråd med WHG-retningslinjer (Water Resource Law) eller kravene i IEC 61508 / IEC 61511 til funksjonssikkerhet