80 GHz radarmåling

En ny teknologi for mer pålitelighet og sikkerhet i prosessene dine

Den svært nøyaktige Micropilot NMR81 er verdens første radarinstrument for måling av væskenivåer med en sendefrekvens på 80 GHz. Instrumentet ble utviklet for høynøyaktig nivåmåling i custody transfer-installasjoner og er godkjent for dette formålet av uavhengige utprøvingsmyndigheter. 80 GHz-teknologien har en rekke fordeler.

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Fordeler

  • Micropilot NMR81 bruker en skarpt fokusert strålevinkel på 3°. Et 10 GHz radarinstrument med en antenne i samme størrelse har en strålevinkel på 21°. Målingen er svært pålitelig fordi radarstrålen unngår objekter som rør eller ledeplater på tankvegger.

  • Generelt er det mulig med lengre måleavstander enn med andre teknologier, og nøyaktigheten forblir den samme. Vår ekspert på tankmåling, Micropilot NMR81, oppnår en maksimal nøyaktighet på ±0,5 mm med måleavstander på opptil 30 m.

Denne teknologien bidrar til å redusere teknisk innsats på grunn av enklere integrering av et 80 GHz-radarinstrument i tanker uten å ta hensyn til gjenstander i tanken. Anlegget får også høyere tilgjengelighet og produktivitet på grunn av svært pålitelige måleresultater.