Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Gjør dine trykkmålinger fremtidsrettet

Forbedret prosessikkerhet gjennom Cerabar og Deltabar

Endress+Hauser lanserer de nye trykkmålerne Cerabar og Deltabar. Takket være Bluetooth®-grensesnittet er de enklere å betjene og mer effektive å vedlikeholde i sikkerhetskritiske systemer. Det høye sikkerhetsnivået kombinert med forbedret produktivitet følger vår smarte sikkerhetstilnærming for å øke anleggets oppetid. Heartbeat Technology gjør at enhetenes funksjon kan kontrolleres uten prosessavbrudd. Ta kontakt med oss for et tilbud.

Fordeler

 • Forbedret prosessikkerhet
  Virtuelle veivisere veileder deg gjennom SIL-programmering og prooftesting og hindrer dermed betjeningsfeil

 • Innebygd sikkerhet: utviklet i henhold til IEC 61508

 • En kontrollsum (CRC) for raskt å se om sikkerhetsparametere har blitt endret. Dette gjør at kontrollprosesser går raskere

 • Displayets bakgrunnsbelysning endres fra grønt til rødt ved feil

 • Forenklet drift
  Intuitiv drift via Endress+Hausers SmartBlue-app og Bluetooth-grensesnitt

 • Veiledede driftssekvenser forenkler idriftsetting

 • Betjening av enheten via kontrollknapper uten å åpne dekselet

 • Industry 4.0-klar
  Kontroll av enheter uten prosessavbrudd takket være Heartbeat Technology

 • Heartbeat-overvåking kan oppdage prosessuregelmessigheter og tette impulslinjer

 • Heartbeat Technology gir deg smarte diagnosefunksjoner

Ferske utfordringer i bransjene

Det er forskjellige årsaker til at enkel drift er en stor fordel. Mange bransjer sliter med stadig større mangel på kvalifisert personale. Store anleggsrevisjoner involverer ofte tjenesteleverandører hvor personalet ikke har inngående kunnskap om utstyret og systemene på stedet.
Mengden sikkerhetsrelatert utstyr har også økt vesentlig de siste årene, for eksempel i kjemisk industri, og med det antallet kostbare prøvinger av sikkerhetsintegritetsnivå (SIL).

Forenklet drift

For å følge denne utviklingen har vi forenklet den nye trykkmålingsserien Cerabar og Deltabar. Dette gjenspeiles i den intuitive driften via SmartBlue-appen som omfatter veiledede betjeningssekvenser for idriftsetting og SIL-prøvinger. Dette er gjort mulig av et ytterligere Bluetooth-grensesnitt som når over avstander på opptil 15 m. Dermed er det enkelt å vedlikehold selv målepunkter som er vanskelige eller farlige å nå.

Industry 4.0 klar

NAMUR-veikartet «Process-Sensora 4.0» angir tre hovedkriterier for digitale prosessensorer: trådløs kommunikasjon, sensordiagnose og fremlegging av informasjon om sensoren og prosessen. Med de valgfritt tilgjengelige Bluetooth®- og Heartbeat Technology-funksjonene oppfyller de nye produktseriene Cerabar og Deltabar disse kriteriene.

Heartbeat Technology

For eksempel støtter Heartbeat Technology vedlikeholdspersonalet når de skal kontrollere målepunkter. Dette kan utføres via en Bluetooth-tilkobling og SmartBlue-appen på mindre enn 3 minutter uten prosessavbrudd. En kontrollprotokoll, som tilbyr mer informasjon om alle tester, genereres automatisk. Den oppnår en total testdekning på over 95 prosent. Nå er det mulig å planlegge anleggsrevisjoner og vedlikeholdsarbeid for måleenheter på forhånd og redusere nedetider.

Nye Cerabar- og Deltabar-trykkenheter ©Endress+Hauser
Nytt Cerabar-trykkinstrument ©Endress+Hauser
Nytt Deltabar-trykkinstrument ©Endress+Hauser
Nytt Cerabar-trykkinstrument ©Endress+Hauser
Nytt Deltabar-trykkinstrument ©Endress+Hauser
 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende