Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Menneskerettigheter og miljøvern

Endress+Hauser er opptatt av menneskerettigheter og miljøvern, og har tatt i bruk et varslingssystem for rapportering av mulige overtredelser

Endress+Hauser er overbevist om at integritet og etisk bevissthet er viktige forutsetninger for å være et selskap som oppnår suksess på en bærekraftig måte. Vi er derfor opptatt av respekt for og ivaretakelse av menneskerettigheter, slik det er beskrevet i internasjonalt anerkjente prinsipper for menneskerettigheter og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette kommer til uttrykk i vår programerklæring om respekt for og beskyttelse av menneskerettigheter og miljøet.

Varslingssystem for menneskerettigheter og miljø

For å oppfylle forpliktelsene våre har vi laget et varslingssystem for menneskerettigheter og miljøvern. Ansatte, leverandører og andre forretningspartnere, og tredjeparter, kan rapportere konfidensielt om overtredelser knyttet til menneskerettigheter og miljøvern ved bruk av et skjema på nett. Varslere kan også sende inn rapporter anonymt.

Et uavhengig team behandler alle rapporter grundig, og iverksetter nødvendige tiltak. Varslersystemet vårt beskytter varslere og personer som undersøker mulige overtredelser. Informasjonen behandles i en konfidensiell og rettferdig prosess.

Våre saksbehandlingsregler beskriver prinsippene for behandling av rapporter knyttet til vårt eget forretningsområde og forretningsområdene til direkte og indirekte leverandører.

Kontakt