Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nivåmåling ved siloer på byggeplasser

Løsninger for byggematerialindustrien

På en byggeplass er planlegging av materialbehov ennå ofte en manuelt styrt prosess. Som regel baserer dette seg på telefonsamtaler og ansattes erfaring. Med Endress+Hausers Micropilot FWR30 er registrering, visualisering og levering av all nivåinformasjon i siloer nå helautomatisert.

Profibaustoffe Austria GmbH
Digital service -SupplyCareHosting SCH30 ©Endress+Hauser

Resultat

 • Profibaustoffe Austria GmbH kan raskt og enkelt vise tilgjengelig mengde materialer hos kundene

 • Basert på data kan leveranser planlegges effektivt

 • Unødvendige reiser kan unngås, noe som ikke bare reduserer driftskostnadene

 • Kvaliteten på de lagrede materialene kan sikres gjennom kontinuerlig måling av omgivelsestemperaturen

Christian Kreitzer, transportdirektør og stedfortredende salgssjef

"Sammen med Endress+Hauser har vi utviklet og innført den perfekte løsning for silkonivåkontroll. Samarbeidet har fungert virkelig godt, og vi er svært tilfreds med resultatet."

Christian Kreitzer, transportdirektør og stedfortredende salgssjef
Profibaustoffe Austria GmbH

Utfordringen

På en byggeplass er planlegging av materialbehov ennå ofte en manuelt styrt prosess. Som regel baserer dette seg på telefonsamtaler og ansattes erfaring. Følgelig er prosessen vesentlig påvirket av faktorer som sykdom, ferier, temperatur og tendens til å legge inn bestillinger for tidlig eller for sent. Følgene kan være en mangel på produkttilgjengelighet, høye lagringskostnader eller ineffektive driftsprosesser.

Vår løsning

Vår løsning for Profibaustoffe Austria GmbH er helautomatisert registrering, visualisering og levering av alle relevante parametere på byggeplassen og på distribusjonsstedet. Micropilot FWR30, en batteridrevet IIoT-aktivert nivåsensor (80 GHz radar), gir informasjon om nøyaktig påfyllingsnivå i siloen. I tillegg til å vurdere bulkmaterialets funksjon har måleenheten ytterligere sensorer for

 • Måling av omgivelsestemperaturen for å ivareta produktkvaliteten

 • Måling av hellevinkelen for å kunne trekke konklusjoner om tidspunkt for transport og installasjon

 • Påvisning av GPS-posisjon

 • Overvåking av batteristatus

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende