Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

WirelessHART ‒ fleksibilitet i prosesstyringen

Reduser prosjektkostnadene takket være mer effektiv planlegging og rask installering.

WirelessHART er en trådløs teknologi som er utviklet spesielt for prosessautomasjon. Den gir HART-protokollen trådløs funksjonalitet samtidig som kompatibiliteten med eksisterende HART-enheter, kommandoer og verktøy opprettholdes.
WirelessHART har en rekke funksjoner, f.eks. selvorganisering og selvreparasjon, som sikrer pålitelig drift, fleksibilitet og rask installering. Sikkerhet og integritet garanteres av tidssynkronisert kommunikasjon, nøkkelbehandling og kryptering i samsvar med AES128.

Fordeler med WirelessHART

Adapter- og gateway-konseptet vårt lar eksisterende eller nye enheter integreres i et trådløst nettverk:

 • ingen kostbar kabling til anleggets kontrollrom

 • enkel planlegging og rask installering

 • enkel oppgradering til våre egne og tredjeparts HART- eller 4–20 mA-enheter

 • optimalt installeringspunkt i hver applikasjon

 • adapterforsyning via batteri eller ledning

 • rask integrering i anleggets styringsinfrastruktur

Integrering av enhet

WirelessHART bruker en gateway for å integrere målinger hentet fra enhetene i det trådløse nettverket med et styrings- eller overvåkningssystem. De trådløse løsningene våre har to integreringsalternativer:

 • Diagnostikk: via HART®-status bit eller NE43

 • via MODBUS

Den fysiske koblingen til overvåkningssystemet er en RS-485- eller Ethernet-kabel.

Informasjonen som overføres, avhenger av HART-kommandoen som enheten bruker for å "løsrive" den til gatewayen.

Drift og behandling av enheten

WirelessHART-adapterinformasjon (parametre, status osv.) er tilgjengelig for:

 • en FDT-ramme, f.eks. FieldCare, via en adapter-DTM

 • et DD/EDD-driftsverktøy, f.eks.: Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt, AMS (asset management solution) og PDM (process device manager)

Vår WirelessHART-gateway er tilgjengelig for:

 • en FDT-ramme, f.eks. FieldCare, via et gateway-DTM

 • en nettleser

Er du en WirelessHART-bruker?

Har du:

 • ønske om å overvåke kritiske HART- eller 4–20 mA-enheter i en klassisk punkt til punkt-PLC-arkitektur?

 • målepunkter som er eksterne eller vanskelig tilgjengelige?

 • målepunkter som roterer eller beveger seg?

 • måleoppsett som endres ofte?

Vi tilbyr WirelessHART-brukere fleksible, trådløse løsninger som til og med kan benyttes innen ikke-tidskritisk styring.

 • Vi har et bredt utvalg av HART/WirelessHART-enheter og et stort antall støttetjenester. © Endress+Hauser

  Start nettoppbygging med WirelessHART
  Legg til en adapter for å gi HART- eller 4–20 mA-enhetene dine trådløs funksjonalitet.

 • Med Endress+Hauser som partner nyter du godt av over 25 års erfaring innen digital kommunikasjon ©Endress+Hauser

  En pålitelig partner
  Med Endress+Hauser som partner nyter du godt av over 25 års erfaring innen digital kommunikasjon.

 • © 2013 HART Communication Foundation, all rights reserved

Suksesshistorier

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk