Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Robuste termometre

Robuste termometre for tøffe miljøer

Sikker overvåkning av prosesstemperaturer i utfordrende installasjoner, f.eks. i olje- og gassindustrien.
De robuste termometrene er tiltenkt bruk i krevende og sikkerhetsrelevante installasjoner, f.eks. i kjemi-, olje-, gass- og energiindustrien. Termometrene er sertifisert og testet og oppfyller sikkerhetskravene for de ulike industriene. Bruk av en transmitter fører til høyere nøyaktighet og pålitelighet sammenlignet med direkte kablede sensorer.

Porteføljebeskrivelse

Vår store portefølje av robuste termometre inneholder:

  • Termometre med eller uten display

  • Prosesskoblinger med gjenger, klemringskoblinger og flenser

  • Fabrikkproduserte termobrønner med eller uten flens

  • Termometre som kan skrus inn i en eksisterende termobrønn

  • Termobrønner i stangstål

  • Termometre uten termobrønn – for direktekontakt med mediet

Omnigrad S TMT142R RTD-termometer, felttransmitterdisplay ©Endress+Hauser

Innen prosessautomasjon har to måleprinsipper for temperatur etablert seg som standard:

RTD – Motstandselementer: Måleprinsipp

RTD-sensoren endrer den elektriske motstanden ved endringer i temperaturen. De er egnet for måling av temperaturer mellom -200 °C og ca. 600 °C og utmerker seg med høy målenøyaktighet og langvarig stabilitet. Det mest brukte sensorelementet er Pt100. Som standard oppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer IEC 60751, nøyaktighetsklasse A.

TC – Termoelementer: Måleprinsipp

Et termoelement er en komponent som er laget av to ulike metaller som er koblet sammen i en ende. Det oppstår et elektrisk potensial (termoelektrisk kraft) på grunn av Seebeck-effekten i den åpne enden dersom sammenkoblingen og de åpne endene utsettes for ulike temperaturer. Med hjelp fra de såkalte referansetabellene for termoelementer (se IEC 60584) kan temperaturen ved sammenkoblingen (målekoblingen) bestemmes.

Termoelementer er egnet for temperaturmålinger i området fra 0 °C til +1800 °C. De skiller seg ut på grunn av rask responstid og høy vibrasjonsmotstand.

Fordeler

  • Svært nøyaktig innenfor hele driftstemperaturspekteret

  • Godkjenninger: ATEX (EEx i.a., EEx d og sikret mot støvantennelse), CSA (IS, NI, XP og DIP)

  • Tilgjengelige materialtestsertifikater: NACE-standard MR0175, penetrant testing, røntgentestsertifikat, heliumlekkasjetest, trykktest ...

  • Termobrønnberegning: Termobrønnberegning i henhold til ASME PTC 19.3 og DIN 43772 ved bruk av kundespesifiserte verdier for trykk, temperatur og flowhastighet