Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct

Prosessautomasjon med FOUNDATION Fieldbusteknologi

Reduser CapEx og OpEx med feltbussen som inkorporerer prosessteknisk ekspertise

FOUNDATION Fieldbus gir digital kommunikasjon over tokablede arkitekturer og oppfyller alle krav i et moderne bussystem. Med FOUNDATION-feltbuss blir enhetsdataene en integrert del av kontroll- og operativsystemet. Teknologien gir det optimale grensesnittet for planleggings- og vedlikeholdsprogrammer som kjøres på anlegget. FOUNDATION Fieldbus egner seg for bruk i systemer i eksplosjonsfarlige områder.

Fordelene med vår FOUNDATION Fieldbus

Vi samarbeider med Fieldbus Foundation for å øke fordelene med FOUNDATION Fieldbusteknologien:

 • mindre plass, mindre maskinvare, mindre kapitalutgifter

 • enkel konstruksjon med rask installering og idriftssetting

 • fullstendig samspillevne med alle sertifiserte FOUNDATION Fieldbusenheter

 • tilgang til alle feltenheter for oppsett og diagnostikk

 • støtte for NAMUR NE107 diagnostikklassifisering

 • lett integrering i kontroll- og ressursstyringssystemer

Integrering av enhet

Feltenheter med FOUNDATION Fieldbus kobles direkte til en DCS via et FOUNDATION Fieldbus H1 I/U-kort.

Slik sikres sømløs integrering i DCS-systemer:

 • FOUNDATION Fieldbusenheter testes og sertifiseres i uavhengige laboratorier som er anerkjent av Fieldbus Foundation

 • enhetene våre benyttes i systemene til alle de viktigste HOST-systemleverandørene

 • enhetene våre testes i tillegg sammen med alle relevante DCS-systemer under typiske driftsforhold

Drift og behandling av enheten

Informasjon om FOUNDATION Fieldbusenheter (parametre, status osv.) er tilgjengelig for:

 • en FDT-ramme, f.eks. FieldCare, som krever en såkalt DTM for hver enhetstype

 • et DD/EDD-driftsverktøy, f.eks Field Xpert SFX350/SFX370 håndholdt og en rekke ressursstyringsverktøy, som AMS, PRM osv.

Vi tilbyr flere DTM, DD og EDD for alle FOUNDATION Fieldbusenhetene våre og sikrer at de integreres i de ovennevnte verktøyene.

Gir digital kommunikasjon over tokablede arkitekturer

Er du en FOUNDATION Fieldbusbruker?

Vil du:

 • drive kontinuerlige prosesser, som f.eks. i olje- og gassindustrien?

 • oppnå den økonomiske gevinsten som en feltbuss kan gi?

 • oppnå arbeidsbesparelsen som en feltbuss kan gi?

 • rett og slett oppleve fordelene med pålitelig, sertifisert, førsteklasses FOUNDATION Fieldbusinstrumentering?

Vi tilbyr FOUNDATION Fieldbusbrukere en fullstendig portefølje med instrumentering som integreres sømløst i alle ledende DCS-systemer

 • © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
 • © Endress+Hauser
 • © Endress+Hauser

Suksesshistorier

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk