Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Prowirl med integrert trykk- og temperaturmåling

Vortexflowmåler for transparent og kostnadseffektiv energistyring ved damp og gass

Med den nye, integrerte trykkmålingen blir Prowirl F/R/O 200 det sentrale målepunkt for alle industrielle bruksområder for damp og gass i rør opptil DN 300 (12"). Testmålinger har vist at Prowirl, som stadig har blitt forbedret i flere tiår, har den beste lineariteten i verden, slik at den kan registrere energi- og massestrømmer med maksimal nøyaktighet opp til Re ≤ 10,000. Takket være sitt robuste design reduserer Prowirl 200 installasjons- og driftskostnadene og øker anleggets tilgjengelighet betydelig.

Fordeler

 • Multivariabel vorteksflowmåler for maksimal transparens: samtidig måling av massestrøm, korrigert volum, energiflyt, temperatur, trykk og dampkvalitet.

 • Effektiv dampanleggsdrift takket være unik deteksjon/måling av våt damp.

 • Kan brukes hvor som helst: fleksibel justering av trykkmåleren avhengig av monteringsposisjon og plass. Industriell trykksignaloverføring i samsvar med ISO 2186.

 • Økt anleggs tilgjengelighet: langsiktig stabile, robuste sensorer med konsekvent målenøyaktighet opp til Re ≤ 10 000 og unik linearitet.

 • Garantert robust: Svært motstandsdyktig mot vibrasjoner, temperatursjokk og vannslag.

 • Velprøvd sensorteknologi: over 400 000 installasjoner verden over.

Prowirl F 200 med montert trykkmåleenhet for gass og damp (kan roteres 360°) ©Endress+Hauser

Trykk- og temperaturkompensasjon – hvorfor?

I prosessindustrien er trykket/temperaturen på damp/gasser ofte ikke konstant. Hvis det ikke kompenseres for slike effekter, kan det oppstå store målefeil og dermed energi- og pengetap. Med den innebygde (opsjonelle) trykk- og temperaturmålingen sørger Prowirl 200 for suveren nøyaktighet når damptettheten og energiinnholdet bestemmes. Den kostbare installasjonen av fire separate enheter for strømnings-, trykk-, temperatur- og flytberegning er ikke lenger nødvendig.

©Endress+Hauser

Deteksjon av våt damp – for høyere sikkerhet og effektivitet

Damp brukes i store mengder til mange formål (oppvarming, rengjøring eller energiforsyning). Imidlertid er varmeoverføringen kun energieffektiv med "mettet damp". Men på grunn av feil i kjelesystemet eller eksisterende kondensat oppstår det ofte våt damp i rør, med alvorlige konsekvenser: dårlig energioverføring, farlige vannslag eller kraftig korrosjon på grunn av oppløste salter. Prowirl 200 er den første vortexmåleren som overvåker dampkvaliteten og -kvantiteten kontinuerlig.

©Endress+Hauser

Enhetlig to-trådskonsept

Som innovativt totråds måleinstrument er Prowirl 200 basert på et enhetlig enhetskonsept som betydelig reduserer kompleksiteten for brukeren. Det nye konseptet standardiserer drift, menystrukturer, funksjonsbetegnelser, programvare, grensesnitt, databehandling, systemintegrasjon, feilvisning, dokumentasjon, også omfattende produktstrukturen. Disse innovasjonene gir langsiktige økonomiske fordeler for kundene gjennom hele anleggets livssyklus.

Robusthet som er uovertruffen i verden

Prowirl 200 er den mest robuste vortexflowmåleren på markedet. Den kapasitive DSC-sensoren sikrer nøyaktige avlesninger med suveren linearitet, selv under de vanskeligste prosessforhold. Takket være balanseringen er DSC-sensoren ufølsom for systemvibrasjoner, temperatursjokk (> 150 K/s) samt vannslag og kondensinduserte vannslag. Langsiktig testmålinger bekrefter at Prowirl vortexmålere ikke oppviser noen unøyaktigheter selv etter flere tiår i bruk (levetidskalibreringsfaktor).

Vortexbasert mengdemålingsprinsipp

Denne filmen viser at Prowirl 200 er den mest robuste vortexflowmåleren på verdensbasis, selv under ekstreme prosessbetingelser.

Måling av dampkvalitet med Prowirl F 200 – for maksimal driftssikkerhet samt energi- og kostnadseffektivitet

Registrering av våt damp Måling av tørrhetsandel i damp.

Prowirl F 200 med montert trykkmåleenhet for gass og damp (kan roteres 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 med montert trykkmåleenhet for gass og damp (kan roteres 360°)

Prowirl F 200 med montert trykkmåleenhet for gass og damp (kan roteres 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 med montert trykkmåleenhet for væsker (kan roteres 360°)

Nedlastinger

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende