Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Mobil mengdekalibrering - ekspertkompetanse på stedet

Nå kan vi tilby mobile kalibreringstjenester på stedet både for mengdemålere, trykk- og temperaturgivere,

Endress+Hauser er en ledende global leverandør av prosessinstrumenter, systemer og tjenester for industriell prosessteknikk. Vi har et bredt spekter av servicetjenester, inkludert kalibrering. Vår kalibreringstjenester er sporbare, kostnadseffektive og leveres med kalibreringssertifikat. Foruten akkreditert fabrikkkalibrering, kan vi nå også tilby mobile kalibreringstjenester på stedet. Dette betyr at våre serviceingeniører komme ut til anlegget ditt med kalibreringsutstyr og utfører kalibreringer på stedet med mål om så kort nedetid som mulig for ditt prosessanlegg.

Fordeler

 • Redusert produksjonsbortfall og økt anleggstilgjengelighet, du unngår å må sende dine instrumenter av sted og på den måten reduseres den totale nedetiden.

 • Kalibrering utføres direkte på stedet uten ventetid nær driftsmiljøet.

 • Kalibreringsutstyret er kalibrert og sporbart i henhold til nasjonale og internasjonale standarder. Våre kalibreringsingeniører utfører kalibrering og levere sertifikater på stedet.

 • Med en kalibreringstekniker på stedet gjør det enklere å raskt få svar på eventuelle spørsmål som kan oppstå.

 • Stor fleksibilitet i planleggingen av kalibreringen, det eneste som trengs å ta hensyn til er tilgjengeligheten av det enkelte instrument som skal kalibreres.

 • Høy nøyaktighet takket være sporbare referansemålere av høy kvalitet.

 • Høy nøyaktighet muliggjør lengre kalibreringsintervaller

 • Se på høyre side for mer info og bestilling av kalibrering

Praktisk, tidsbesparende og kostnadseffektivt

En korrekt og dokumentert kalibrering er nødvendig for å oppfylle alle kvalitets- og sikkerhetsstandarder som gjelder, men det å sende instrumentet for fabrikk-kalibrering kan både ta lang tid og være dyrt, spesielt hvis det krever avbrudd av prosessen. Mobile kalibrering av mengdemålere tilpasset dine spesifikke behov, vil være et mye bedre og mer kostnadseffektivt alternativ. Våre serviceingeniører vil da komme ut til anlegget med kalibreringsutstyr og utføre kalibreringer på stedet nær prosessanlegget, med minimal nedetid. Praktisk, tidsbesparende og kostnadseffektivt.

Minimale avbrudd i prosessen

Vår kalibreringssystem er designet for å minimere driftsstopp grunnet et måleinstrument. Avhengig av anleggets topografi kan flere målepunkter raskt kalibrert med minimalt prosessavbrudd. Mobile kalibreringstjenester gir også en stor fleksibilitet i planleggingen av kalibreringen, det eneste som må tas hensyn til er tilgjengeligheten av det enkelte instrument som skal kalibreres. Med våre kalibreringsingeniører på plass er det også enklere å få raskt svar på eventuelle spørsmål som kan komme opp i ettertid.

Mobile kalibrering tar alle fordelene ved tradisjonell fabrikkalibrering ut til anlegget. Kalibreringsutstyret er kalibrert og sporbart i henhold til nasjonale og internasjonale standarder og våre serviceingeniører utfører kalibrering og levere sertifikater på stedet. Sertifikatet legges inn i vår database og vil være tilgjengelig hele instrumentes levetid. Vårt mobile kalibreringsutstyr er kompakt plassert i en tilhenger og kan om ønskelig flyttes ved hjelp av en gaffeltruck om det skulle være behov for det.

Komplett kalibreringsleverandør

Endress+Hauser leverer mobile kalibreringstjenester på stedet sammen med en rekke komplementære tjenester, produkter og løsninger. Vi kan vurdere ditt eksisterende utstyr i anlegget for å planlegge og definere dine spesifikke kalibreringsbehov, basert på dette kan vi sammen lage en plan for kalibrering. Vi kan være din leverandør av kalibreringstjenester for alle dine instrumenter, herunder instrumenter fra tredjepartsleverandører. Sammen kan vi skreddersy servicekontrakter for å møte dine kalibreringsbehov.

Kontakt oss om du vil vite noe mer om våre mobile kalibreringstjenester!

Mobil kalibrering krever minimalt avbrudd i prosessen. ©Endress+Hauser

Nedlastinger

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende