Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Sliter du med å oppnå stabilt nivåsignal i dampbeholderen?

Endress+Hauser gjør anlegget mer driftssikkert ved hjelp av sikrere og bedre måleløsninger

Hvis vannivået er for lavt, kan overoppheting av vannrørene føre til alvorlige ulykker, som igjen kan resultere i kostbare reparasjoner, nedetid, personskader eller død. Hvis nivået for lavt, føres kjelvannet over til overheteren eller turbinen, noe som kan føre til omfattende vedlikeholdskostnader eller driftsavbrudd for turbinen eller kjelen. Det kreves avanserte metoder for å styre vannivået ettersom nivåmålingen må være nøyaktig og overføres til styringssystemet.

Fordeler

  • Sertifikatet tillater at dampbeholderen kan være i drift i 72 timer uten løpende styring.

  • Sertifikatet kan brukes i alle EU-medlemsstatene for å angi at sikkerhetstilbehøret er i henhold til direktivet for trykkpåsatt utstyr (PED), forutsatt at det er utstyrt med en aktuator (f.eks. kontaktor, sikkerhetsventil).

Måling av differensialtrykket (Dp) kan være utfordrende

Anleggspersonell kjenner godt til Dp-sendere da disse har vært i bruk lenge. De har på den annen side sine begrensninger. Utgangssignalet på vanlige Dp-sendere har unøyaktigheter som hovedsakelig skyldes endringer i statisk trykk og vanntetthet på hver etappe og i dampen og vannet inni beholderen. Når vann er under høyt trykk, endres tettheten. Dette skjer uavhengig av tetthetsendringer som skyldes temperaturvariasjoner.

Bedre driftssikkerhet ved anlegget med et innovativt alternativ

©Endress+Hauser

Det er derfor vi tilbyr integrerte Guided Wave Radar-sendere (Levelflex). Disse senderne gjør anlegget mer driftssikkert ved at de har flere nivåregistreringsfunksjoner, selv under tøffe forhold.

Prosessingeniørkundene våre setter stor pris på dette på grunn av

  • kompakt utforming

  • enkel installasjon og drift

  • mer pålitelige målinger og bedre ytelse

  • kort responstid

  • bedre styring, analyse og kommunikasjon

Ikke bare en sender, men en komplett forbigangsløsning

Vi tilbyr dessuten Levelflex som en komplett løsning for forbigang som reduserer kostnader med ca. 25 % når du utformer et nytt anlegg eller skal modernisere det. Ettersom Guided Wave Radar-enheten (Levelflex) også kan forhåndsmonteres i forbigangssystemet og forhåndskonfigureres når den leveres, kan du minimere laste- og monteringskostnader. Levelflex er også en løsning som er så og si vedlikeholdsfri siden den ikke har bevegelige, mekaniske deler. Dette gjør at anleggets nedetid reduseres.

Tilgjengelige sertifikater: EN 12952-11:2007 og EN 12953-9:2007

Levelflex M og den nye Levelflex FMP 54 er TÜV-sertifiserte i henhold til EN 12952 og EN 12953. Dette betyr at produsenter av dampbeholdere kan montere Levelflex i en redundant kombinasjon (1oo2 eller 2oo3) som beskyttelse mot lavt vannivå (LWL) eller høyt vannivå (HWL) sammen med enten Universal Transmitter med Control Function RMA42 eller en sikkerhets-PLS.

Nedlastinger