Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Toppbelastninger i din WWTP?
Ikke noe problem med Liquilinetransmitter!

Forutsigbar automasjonsløsning for maksimal prosesspålitelighet i ditt anlegg for avløpsvannbehandling

Liquilinetransmitter bruker smarte algoritmer for å kontrollere viftene i det biologiske stadiet på en pålitelig, effektiv og nå, takket være en helt ny funksjon, forutsigbar måte! Systemet bruker flere målte verdier og flowhastigheten for å regne ut hvor mye oksygen som behøves i den aerobe sonen for å bryte ned skadelige substanser og næringsstoffer.Deretter kontrollerer den viftene for å oppnå det nødvendige oksygennivået.

Alltid klar

©Endress+Hauser

Med Liquilinetransmitter vil ditt anlegg for avløpsvannbehandling alltid være i stand til å håndtere belastningstopper og er derfor beskyttet mot situasjoner hvor viftene ikke lenger kan kompensere for oksygentapet.

Fordeler

  • Pålitelige utløpsverdier selv med toppbelastninger.

  • Effektiv nedbrytning av skadelige substanser og næringsstoffer til enhver tid.

  • Forutsigbart kontrollsystem beskytter det biologiske stadiet fra overbelastning.

  • Effektiv kontroll av viftene forebygger energiintensive faser med høy belastning.

  • Enkel systemintegrering og betjening.

Liquilinetransmitter: utnytt kraften i forutsigbarhet.Nysgjerrig?

Klikk her for å finne ut mer om denne effektive og forutsigbare kontrolløsningen.

Med Liquilinetransmitter er ditt anlegg for avløpsvannbehandling alltid forberedt på toppbelastninger. ©Endress+Hauser
Liquilinetransmitter kontrollerer viftene forutsigbart og sikrer pålitelige utløpsverdier. ©Endress+Hauser
Liquilinetransmitter innebærer enkel integrering til ditt anlegg og praktisk betjening. ©Endress+Hauser