Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Oppturer og nedturer for Endress+Hauser

Regnskapsåret 2015: Valutasvingninger påvirker salgsveksten og legger press på inntjeningen

Endress+Hauser la frem en solid årsrapport for 2015. Spesialisten på måleteknikk og automasjon var likevel ikke tilfreds med hvordan forretningene utviklet seg. I lokale valutaer oppnådde det Sveits-baserte konsernet knapt nok noen vekst i nettosalg. I tillegg påvirkes den stramme inntjeningen av utenlandske valutakurser.

Konsernet økte konsoliderte salg med 6,5 prosent til over 2,1 milliarder euro. Økonomidirektør (CFO) Luc Schultheiss påpekte at veksten var påvirket av svingninger i utenlandske valutakurser. "Alle nøkkelvalutaer ble svekket i forhold til euroen. Sett ut fra lokal valuta økte salget kun med 0,7 prosent." I sveitsiske franc, som er den faktiske regnskapsvalutaen for holdingsselskapet, gikk salget ned med 6,6 prosent.

Økonomisk transformasjon i Kina og lave priser på råmaterialer

Virksomheten ble påvirket av langsommere økonomisk vekst i Kina og synkende priser på råmaterialer, særlig oljeprisen. "Fallende etterspørsel etter råmaterialer og energi i Kina hadde en negativ innvirkning i mange land, fra Stillehavsregionen og Sørøst-Asia til Sør-Amerika", forklarer administrerende direktør Matthias Altendorf. Politiske kriser og økonomisk usikkerhet har dempet entusiasmen for invensteringer rundt omkring i verden.

Nye virksomhetsområder har en positiv vekst

Ifølge administrerende direktør hadde forbrukerorienterte og ikke-konjunkturfølsomme industrier som næringsmidler, vann og avløp og biovitenskap en god utvikling i 2015. Virksomheter innen service og omfattende automasjonsløsninger hadde høy vekst. Det var også vekst over gjennomsnittet på analyseområdet. "Dette bekrefter vår strategi om å styrke prosessanalysevirksomheten samtidig som vi beveger oss inn på markedet for laboratorieanalyse."

Synkende inntjening, fortsatt økonomisk styrke

Med kostnader som stiger uforholdsmessig høyt, har driftsresultatet (EBIT) sunket med 6,3 prosent, ned til 251,3 millioner euro. Til tross for lavere skatter har nettofortjenesten sunket med 14,1 prosent, ned til 164,7 millioner euro. Avkastningen på salg (ROS) falt med 2,7 poeng til 10,9 prosent. Endress+Hausers økonomiske styrke forblir upåvirket, med likvide aktiva på 382,7 millioner euro kontra banklån på 7,8 millioner euro. Egenkapitalandelen økte med 4,7 poeng til 73,0 prosent.

Betydelige investeringer innen salg og produksjon

I 2015 investerte Endress+Hauser 166,1 millioner euro i nye bygninger og utstyr, en økning på 31,5 sammenlignet med året før. Endress+Hauser hadde 12 952 ansatte ved utgangen av året. 517 nye stillinger ble opprettet i 2015. Av disse var 353 i Europa. Endress+Hauser søkte 270 patenter i 2015, 11 mer enn i 2014. Utgifter til forskning og utvikling økte med 11,1 prosent til 159,7 millioner euro, noe som utgjør 7,5 prosent av salget.

Veien videre med ny strategi

Det globale nærværet innen salg og produksjon, et bredt spekter av forskjellige industrier og en omfattende portefølje av produkter, automasjonsløsninger og tjenester har bidratt til konsernets suksess i et vanskelig forretningsmiljø i 2015. Konsernet planlegger å fortsette på denne kursen med sin nye strategi 2020+. Matthias Altendorf mener 2016 vil bli enda vanskeligere enn det foregående året. Endress+Hauser forutser en ensifret vekst og ønsker å holde inntjeningen på samme nivå som i 2015.

Last ned pressemelding

Kontakt