Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Et vellykket år for Endress+Hauser

Konsernet nyter godt av global vekst, øker inntektene og skaper mange nye arbeidsplasser

Endress+Hauser økte sine salg og inntekter i 2017. Konsernet har nytt godt av et sterkt forretningsmiljø og introdusert en rekke nye produktinnovasjoner, inkludert en ny digital tjenesteportal for våre kunder. Flere nyansettelser, betraktelige investeringer og store fremskritt innen bærekraft understreker konsernets balanserte vekst.

Sterk utvikling basert på lokal valuta

Nettosalget i 2017 steg med 4,8 % til 2,241 milliarder euro. Verdien av euroen mot de fleste andre valutaer forvrenger imidlertid bildet. "Etter at alt hadde blitt justert med hensyn til lokale valutaer, hadde vi vokst med 6,5 %; og instrumentsalget hadde en vekst på 8,0 %", sier konsernsjef Matthias Altendorf under konsernets årlige pressekonferanse i Basel. “Vi føler oss trygge på at Endress+Hauser har styrket sin markedsposisjon".

Bredere vekst på alle områder

Et sterkt forbrukermiljø, stabilisering av oljeprisen og lavere renter i 2017 førte til økt investeringsaktivitet i prosessindustrien. "Bortsett fra å måtte utvide kapasiteten, har selskapet vært ute etter å produsere på en mer konkurransedyktig, pålitelig og bærekraftig måte", sier Matthias Altendorf. Endress+Hauser støtter deres bestrebelser som en ledende global leverandør av prosess- og laboratoriemåleteknologi, automatiseringsløsninger og -tjenester.

Innovasjon og digitalisering som drivkraft

"Forretningsvirksomheten har prestert bra i nesten alle regioner og næringer", rapporterte konsernsjefen. Innovative teknologier ble til en betydelig drivkraft for forretningvirksomheten. I fjor lanserte Endress+Hauser 57 nye produkter og 571 instrumentalternativer. Utgifter til forskning og utvikling økte til 170,7 millioner euro, noe som tilsvarer 7,6 prosent av salget. Betydningen av innovasjon hos Endress+Hauser gjenspeiles i 261 nye patentsøknader. Digitalisering spiller en stadig viktigere rolle.

Forbedringer på inntjeningssiden

Endress+Hauser forbedret driftsresultatet (EBIT) med 15,0 % til 251,7 millioner euro. Resultat før skatt (EBT) steg med 24,9 % til 275,6 millioner euro. Nettoinntektene økte med 34,2 % til 209,1 millioner euro. Avkastningen på salg (ROS) økte med 2,0 poeng til 12,3 %. Egenkapitalandelen sank derimot med 0,3 poeng til 70,2 % på grunn av valutakurseffekter. Endress+Hauser investerte 138,7 million euro verden over.

Utmerkede karakterer for bærekraft

"Som en familiebedrift er det vårt mål å vokse på en bærekraftig måte", understreker konsernsjef Matthias Altendorf. En av de strategiske nøkkelindikatorene for dette er EcoVadis-standarden, som rangerer leverandørers bærekraft. I 2017 endte Endress+Hauser med 66 av 100 poeng og ble rangert blant de topp to prosentene av alle selskapene som ble evaluert. Endress+Hauser skapte 296 nye jobber i 2017, betydelig mer enn planlagt. På slutten av året jobbet 13 299 personer for konsernet.

Solide fremtidsutsikter for det gjeldende året

Endress+Hauser har hatt en god start på året med en kraftig økning i innkommende ordre. Konsernet planlegger en vekst på rundt 4–6 % og forventer at lønnsomheten vil ligge på dagens nivå uten uvanlige hendelser. 223 millioner euro har blitt satt av til investeringer, og konsernet planlegger å skape opptil 500 nye jobber over hele verden. "Vi forventer at 2018 blir nok et godt år for Endress+Hauser", sier Matthias Altendorf.

Tjenester blir en stadig viktigere del av forretningsvirksomheten til Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Tjenester blir en stadig viktigere del av forretningsvirksomheten til Endress+Hauser. Særlig kalibreringstjenester er svært etterspurt.

Applikasjoner for Det Industrielle Tingenes Internett blir nå relevante for prosessteknikk. ©Endress+Hauser

Applikasjoner for Det Industrielle Tingenes Internett blir nå relevante for prosessteknikk. Endress+Hauser har lansert den første digitale tjenesten for automatisert analyse og behandling av den installerte basen.

Endress+Hauser lanserte 57 nye produkter i fjor, inkludert iTHERM TrustSens-termometeret. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser lanserte 57 nye produkter i fjor, inkludert det selvkalibrerende iTHERM TrustSens-termometeret, som har mottatt Hermes Award, en av Tysklands viktigste innovasjonspriser.

Endress+Hauser har åpnet et tredje produksjonsanlegg i Suzhou i Kina. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser har åpnet et tredje produksjonsanlegg i Suzhou i Kina. Det omfatter et av verdens største og mest moderne flytkalibreringsanlegg.

Det nye salgssenteret i Belgia understreker hvor viktig det er med en bærekraftig tenkemåte. ©Endress+Hauser

Mer rom, mindre energi. Det nye salgssenteret i Belgia understreker hvor viktig det er med en bærekraftig tenkemåte hos Endress+Hauser.

Klaus Endress og Matthias Altendorf. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, formann i representantskapet (til venstre), og Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser Group.

Kontakt