Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser er på vei mot vekst

Konsernet øker omsetning, ansettelser og fortjeneste i 2019

Endress+Hauser fortsetter på sin vei mot vekst. I 2019 økte konsernet sitt nettosalg med nesten 8 % til over 2,6 milliarder euro. Denne sveitsiske måle- og automasjonsteknologispesialisten skapte 400 nye jobber på verdensbasis. På slutten av året hadde selskapet over 14 300 ansatte.

“Vi har vokst på alle virksomhetsområder, industrier og regioner”, sa Matthias Altendorf, administrerende direktør i Endress+Hauser Group. Mye av drivkraften kom fra Asia. Europa, Amerika, Afrika og Midtøsten hadde positiv utvikling, men i et mye langsommere tempo. “Med gode produktinnovasjoner har vi satt en tydelig standard i industrien”, understreket Matthias Altendorf.

I 2019 steg antall bestillinger raskere enn antall salg. “Endress+Hauser har startet 2020 med et betydelig høyere antall ufullførte bestillinger enn året før”, rapporterte økonomidirektør Luc Schultheiss. “Konsernet har klart å opprettholde avkastningen på salg på samme nivå som året før. Vi er fornøyde med vår fortjeneste før skatt”, sa økonomidirektøren.

Lavere forventninger for vekst i 2020

Endress+Hauser forventer en langsommere utvikling i 2020. Konsernet forventer en vekst i omsetning på ca. 5 % og har som mål å opprettholde lønnsomheten på et godt nivå. “Men mye er fortsatt usikkert”, understreket Luc Schultheiss.

Endress+Hauser vil legge frem den reviderte årsrapporten for 2019 i Basel i Sveits 12. mai 2020.

Endress+Hauser er på vei mot vekst ©Endress+Hauser

“Med gode produktinnovasjoner har vi satt en tydelig standard i industrien,” understreket Matthias Altendorf, administrerende direktør for Endress+Hauser Group.

Endress+Hauser er på vei mot vekst ©Endress+Hauser

“Konsernet har klart å opprettholde avkastningen på salg på samme nivå som året før”, forklarte Luc Schultheiss, økonomidirektør i Endress+Hauser Group.

Endress+Hauser er på vei mot vekst ©Endress+Hauser

Digitaliseringen av industriell produksjon har inspirert mange av kundene til måle- og automasjonsteknologispesialisten Endress+Hauser i 2019.

Kontakt