Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser med suksess i markedet

Gruppen oppnår toppkarakter på nettosalg, profitt og ansettelser i 2014

I 2014 økte Endress+Hauser nettosalget med ca. 11 prosent og passerte målet på 2 milliarder euro. Den sveitsiske måle- og automatiseringsteknikkspesialisten forbedret også driftsresultatet samt resultat før skatt og nettoinntekt.

“I lys av de globale politiske og økonomiske utfordringene kan vi være veldig fornøyde med disse resultatene, selv om vi ikke har møtt alle våre mål", sier finansdirektør Luc Schultheiss. Den samlede utviklingen i valutakursene ga en svak medvind i fjor. På en annen siden la de nylig oppkjøpte datterselskapene press på resultatene, hvor rubelens fall krevde betydelig avsetning for tap på Analytik Jena.

For første gang for hele regnskapsåret har tallene fra den tysk laboratorieanalysespesialisten, Analytik Jena, som har over 1100 ansatte, og det amerikanske selskapet Kaiser Optical Systems som opererer innen spektroskopi med ca. 80 ansatte, blitt konsolidert. I tillegg ble et nytt salgssenter startet i De forente arabiske emirater i starten av 2014. Ifølge Luc Schultheiss nådde konsernets organiske vekst i nettosalg i underkant av 6 prosent.

Antallet ansatte utviklet seg veldig positivt. I slutten av 2014 hadde Endress+Hauser 12 435 ansatte over hele verden, 516 flere enn for ett år siden. Endress+Hauser vil legge frem en detaljert årlig rapport på regnskapet under pressekonferansen i Basel 5. mai 2015.

Styrken på sveitsiske franc fremsetter ekstra utfordringer

Finansdirektøren ser på utsiktene for inneværende år som noe dempet pga. oppgivelse av minstekursen fra Den sveitsiske nasjonalbanken. Selv om Endress+Hauser-gruppens produksjon er i Sveits, foregår det meste av produksjonen i eurosonen, samt i områder som bruker amerikanske dollar. “I dag er virkningen veldig usikker. Vi må derfor observere fremtidige utviklinger svært nøye”, sa Luc Schultheiss.

Les hele pressemeldingen her

Endress+Hauser økte nettosalget

Kontakt