Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Lasting og lossing av skip

Lasting og lossing blir mer effektivt og nøyaktig med vår Proline Promass X Coriolis-måler

Ved lasting og lossing av skip er begge parter interessert i rask og pålitelig overføring, uansett hvilket produkt som skal overføres eller hvilke prosessbetingelser som foreligger (f.eks. tilstedeværelse av luft). Terminal- eller depotselskapene mottar eller selger produktet, og fraktselskapene mottar eller kjøper det.
Systemene er ofte bidireksjonelle, og nøyaktigheten og påliteligheten må sertifiseres og garanteres for hele systemets levetid. Med systemet vårt kan vi hjelpe deg med å håndtere disse utfordringene.

Promass Coriolis-målere gjør en forskjell

Direkte mengdemålere er hjertet av målesystemet, og våre Coriolis-mengdemålere passer perfekt inn i din applikasjon og gir deg en rekke fordeler:

 • Pålitelighet og lønnsomhet samtidig som du garanteres nøyaktige målinger og integrering av data med en datalogger/doseringskontroller

 • Forbedret effektivitet, takket være stabil ytelse for fluidtetthet/-viskositet

 • Transparent informasjon om produktkvaliteten til enhver tid, takket være direkte tetthetsmåling

 • Ingen roterende deler, noe som betyr lavere krav til vedlikehold

 • Med den første 4-rørs 12“ Coriolis-måleren Promass X som kan behandle 2000 tonn/t, får du en mest mulig effektiv lasteprosess

 • Sikrere lasting takket være høyere toleranse for luftinnhold enn med mekaniske målere

Systemkonfigurasjon

En typisk systemkonfigurasjon omfatter:

 • Isolasjonsventiler

 • Lufteliminator

 • Nivåkontrollsystem

 • Mengdeflowmåler

 • Temperatur

 • Trykktransmitter

 • Indikator og flowkontrollventil som fungerer som baktrykk for avlastningsapplikasjon

Overvåkningen og automasjonen av systemet samt beregningene av kompensasjon for kjøp og salg håndteres av dataloggeren eller doseringskontrolleren.

Parametere for lasting og lossing av FMS-skip

©Endress+Hauser
Få mer effektive og pålitelige overføringsprosesser med måleinstrumenter for kjøp og salg. ©Endress+Hauser

Skip som lastes for kjøp og salg med hovedmåler godkjent i henhold til MåleInstrumentDirektivet (MID).

Endress+Hauser tegning av bidireksjonell applikasjon for lasting og lossing av skip for kjøp og salg ©Endress+Hauser

Tegning av dobbeltrettet applikasjon for lasting og lossing av skip for kjøp og salg

Skid for lasting og lossing av skip med tungolje for kjøp og salg med Promass X 12'' Coriolis ©Endress+Hauser

Skid for lasting og lossing av skip med tungolje for kjøp og salg med Promass X 12'' Coriolis

Endress+Hauser tegning av konsept for kjøp og salg av diesel/bensin med skid med 3 LACT-enheter ©Endress+Hauser

Tegning av konsept for kjøp og salg av diesel/bensin med 3 LACT-enheter (lease automated custody transfer) for 7 målestrømmer totalt, deriblant en vanlig rørnormal med lite volum

LNG-skip laster og losser for kjøp og salg ©Endress+Hauser

Skip med flytende naturgass (LNG) laster og losser for kjøp og salg

Nedlastinger