Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Raffineri

Gassanalytisk løsning med integrert automatisk validering for overvåking av prosesskvalitet i raffinerier

Måling av sammensetning og urenheter i raffinerigasser for å optimalisere prosessen og hydrogenkvalitet

H2S i raffineribrenngass

Raffineri brenselgass er en samling av lette hydrokarbongasser. For å møte miljøforskrifter må konsentrasjonen av H2S i brenngass overvåkes før brenning i stedet for SO2 etter forbrenning. Vanlig måleområde: 0-300 ppm.

Tradisjonell tilnærming

  • Online gasskromatografi (GC) har høyt forbruk av bærergasser og krever hyppig vedlikehold og kalibrering

  • Bly-acetat-tape som analysatoreren bruker er forbruksvare som krever vedlikehold og spesiell håndtering for å avhende, tapen er klassifisert som farlig avfall

Vår løsning

Nøyaktige målinger med SpectraSensors' unike "Differential TDLAS spektroskopi" hjelper med å finne endring i brenngass komposisjon med automatisert to-point daglig validering

Finn detaljerte applikasjonsnotater for gassanalyseløsninger (eng)

Typisk gasskomponent og måleområde

  • Gasskomponent: H2S - Måleområde: 0-10 to 0-300 ppmv

  • Gasskomponent: H2O - Måleområde: 0-10 to 0-500 ppmv

Måling av sammensetning og urenheter i raffinerigasser for å optimalisere prosesseffektivitet og hydrogenkvalitet