Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Compact Steam/Water Analysis System (SWAS)

Kompakt SWAS-panelløsning for en pålitelig og trygg overvåkning av vann og dampkretser.

SWAS Compact er en løsning for industrielle dampgeneratorer som effektivt overvåker vannkvaliteten og passer pent inn i systemet siden den krever svært lite plass. Den omfatter prøveklargjøring, en kationveksler og en Liquilinetransmitter som pH-, konduktivitets- og oksygensensorer er koblet til. SWAS Compact begrenser korrosjon og avskalling, og dermed dyre reparasjoner og utskiftinger av hele anleggsdeler. Den hindrer produksjonstap på grunn av driftsavbrudd.

Kompakt SWAS-panelløsning for en pålitelig og trygg overvåkning av vann og dampkretser. ©Endress+Hauser

Fordelene for deg

 • SWAS Compact leverer pålitelige og presise måleresultater selv med lave prøvevolumer

 • Den beskytter kjeler og varmevekslere mot korrosjon og avleiring

 • Integreres enkelt i eksisterende vann- og dampkretser takket være sin kompakte utførelse og nøkkelferdige levering

 • Opptil åtte sensorer kan kobles til Liquiline-multitransmitteren

Enkelt vedlikehold, korte driftsavbrudd

SWAS Compact kan utstyres med Liquiline-multitransmittere. Disse gjør det mulig å bruke forhåndskalibrerte sensorer med Memosens-teknologi, som sørger for en imponerende kort arbeidstid i prosessen. Den integrerte pH-verdiberegningen muliggjør presis pH-regulering, mens beregning av den gjenværende levetiden for kationveksleren gir mulighet for forebyggende vedlikehold. Største prosessikkerhet er ivaretatt med en automatisk systemavslutning hvis prøvetemperaturen er for høy.

Mål alle kritiske parametere

 • pH/ORP

 • Oppløst oksygen

 • Konduktivitet (total, kationisk og differensial)

Bruksområder

SWAS Compact overvåker dampen og vannkvaliteten i mange bransjer og forsyningssystemer:

 • Strøm og energi

 • Næringsmidler

 • Kjemikalier

 • Gruvedrift, mineraler og metaller

Typiske bruksområder er:

 • Kjelmatevann

 • Damp- og kondensatanalyse

 • Kjelvann

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Nedlastinger