Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Renovering av masovn på ArcelorMittal Méditerranée

En digital gigant på menneskelig oppdrag

Som svar på kravene fra det eksponentielle markedet, skal produksjonskapasiteten på anlegget i Fos-sur-Mer i Frankrike økes fra 4,6 til 5,3 millioner tonn med stål. Ett av nøkkelprosjektene som er utformet for å nå dette målet, er oppussingen av masovn nr. 1. Vedlikeholdet av det kolossale stykket produksjonsutstyr krevde nye måleinstrumentteknologier og det standardiserte feltnettverket PROFIBUS for å erstatte en stor andel analoge signaler.

To servicefolk fra Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Renovasjonsprosjektet i tall (alle virksomheter)

 • 450 000 timer forberedelser, 550 000 timer inngrep i anlegget
  og 1 millioner arbeidstimer

 • 95 dagers nedetid

 • Ca. hundre bedrifter

 • 800 personer i arbeid hver dag

Philippe Divol – prosjektleder i ArcelorMittal

“Vellykket renovering av masovnen var først og fremst avhengig av en svært produktiv designfase. Etter det måtte vi ganske enkelt hente inn de beste bedriftene innen de ulike feltene.”

Philippe Divol, prosjektleder
ArcelorMittal
Alphonse Fabiani – instrumentingeniør i ArcelorMittal

“Endress+Hauser kunne svare på alle spørsmålene vi hadde om den nye konfigurasjonen av instrumentene i feltbussen.”

Alphonse Fabiani, instrumentingeniør
ArcelorMittal
Luc Reibel – prosjektleder i Endress+Hauser

“For å redusere tiden som ble brukt på inngrep i anlegget, ble alle måleinstrumentene klargjort og forhåndsinnstilt i våre verksteder.”

Luc Reibel, prosjektleder
Endress+Hauser
Alphonse Fabiani – instrumentingeniør i ArcelorMittal

“Det vil være mulig å legge inn innstillinger og utføre diagnostikk eksternt. Vi vil ha en forutseende tilnærming til vedlikehold, i stedet for å reparere først når noe går i stykker.”

Alphonse Fabiani, instrumentingeniør
ArcelorMittal
Philippe Divol – prosjektleder i ArcelorMittal

“Vi trengte løsinger, ikke folk som ville skyve ansvaret for feil frem og tilbake.”

Philippe Divol, prosjektleder
ArcelorMittal

Endress+Hauser tok ansvar for effektive instrumentløsninger til prosjektet.

Giganten er over 80 meter høy med en kapasitet på 3000 m3. Temperaturen inne i smeltedigelen, som er
11 meter i diameter, er 2000 °C. Å kontrollere denne prosessen digitalt betyr å utsette automasjonsystemet og instrumentene for ekstreme betingelser. Endress+Hauser var involvert i dette digre prosjektet fra planlegging til idriftsetting.

En løsning på kundens problemer

ArcelorMittal og Endress+Hauser har vært samarbeidspartnere lenge. Den generelle beholdningen av måleinstrumenter oppfylte alle aspekter ved forarbeidet, men ArcelorMittal kunne også dra nytte av ekspertise og støtte fra Endress+Hauser-teamene: erfarne profesjonelle innen ingeniørarbeid for prosessautomasjon og prosjektledelse.

Partnerskap og delt ansvar for resultatet

For å tilfredsstille kravene til kvalitet, sikkerhet og effektivitet under idriftsettingen av instrumentene og det digitale nettverket, har Endress+Hauser bestemt seg for å skape og gå inn i et joint venture med to andre velkjente selskaper, SNEF og Cegelec. Målet med joint venture var å vurdere, levere, installere og idriftsette hele instrumentløsningen innen angitte tidsrammer.

Teamarbeid og innbyrdes utveksling av teknikk og industriløsninger var i sentrum av dette konsortiet.

André Amar, ArcelorMittal, kontoadministrator i Endress+Hauser i over 26 år, sørget for at endringene, som noen ganger ble forespurt av kunden på kort varsel, ble implementert raskt.

For genuin støtte

Spesialistteknikere fra Endress+Hauser har satt i drift 1100 givere direkte på masovnen og ledet idriftsettingen av 700 til i verkstedsområdene rundt, deriblant gassrengjøringssystemet og slambehandlingen, alt koblet sammen via et digitalt nettverk. Over 400 givere på masovnen er koblet sammen via PROFIBUS.

Instrumentene er underlagt en langsiktig vedlikeholdskontrakt. For operatørene er parken enklere å kontrollere, takket være dedikert programvare som FieldCare og W@M – Livssyklusadministrasjon.

Maksimalt effektivt produksjonsutstyr

Den ildfaste fôringen i en masovn har en levetid på 20 år, og i løpet av de neste 20 årene vil middelhavsgiganten drives på full kapasitet. Alphonse Fabiani håper han kan benytte seg av alle mulighetene som nå er tilgjengelige på grunn av instrumentene som er koblet til feltbussen.

Mange mennesker, ett team, én gigant

Dette prosjektet er et godt eksempel på ekspertisen og teamarbeidet som kombineres for å tilby en tjeneste:
etter 95 dagers nedetid fikk masovn nr.1 en forlenget livskontrakt.

For å bygge videre på denne suksessen har Endress+Hauser nok en gang dannet partnerskap med ArcelorMittal for å renovere masovn nr. 2 på Fos-sur-Mer-anlegget.

Endress+Hauser-tjenester

 • Endress+Hauser som hovedinstrumentleverandør (MIV)

 • Prosjektstyring

 • Implementering av plattformtester (feltnettverksdesign, PROFIBUS-samsvarsrapporter)

 • Utvikling og levering av måleinstrumenter (mengde, trykk, temperatur), med 1800 installerte og idriftsatte instrumenter og over 60 km lagte kabler

 • Feltbussintegrering

 • Feltnettverkverifisering

 • Idriftsetting

 • Opplæring

 • Leveringslager