Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Kvalifiserende prøving

Kvalifiserende prøving dokumenterer kalibreringstjenesteleverandørenes kompetanse

En Endress+Hauser-tekniker kalibrerer mengdemåleinstrumenter ©Endress+Hauser

Instrumentkalibrering er et standardelement i kvalitetssystemer for industrielle produksjonsanlegg iht. ISO 9001. Men selv om kalibreringer utføres regelmessig, er ikke nøyaktige målinger garantert med mindre kalibreringsprosessen verifiseres eksternt. Dårlige kalibreringer fører til unøyaktige målere, og dette har konsekvenser for produktkvalitet, energieffektivitet, utbytte og økonomiske tap.

Kvalifiserende prøving er den globalt anerkjente beste praksis for prøving av kalibreringstjenesteleverandørers kompetanse. De er et primært krav for sertifisering iht. ISO 17025. Endress+Hauser tilbyr et program for kvalifiserende prøving ved alle våre kalibreringstjenestesentre over hele verden. Det ser på kompetansen til tjenestesentrene våre og kartlegger svakheter for avhjelpende tiltak. Resultatet er svært pålitelige kalibreringer.

I dette dokumentet kan du lese mer om ...

  • betydningen av kalibrering og konsekvensene av dårlig kalibrering

  • hvordan unøyaktige instrumenter påvirker de økonomiske resultatene direkte

  • hvordan lavkostnadskalibreringer påvirker investeringen i høykvalitetsinstrumenter og varemerket

  • Endress+Hausers globale program for kvalifiserende prøving og fordelene med det