Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Forenklet kjelvannovervåkning

Mer sikkerhet mot korrosjon og anleggsstans

Osteprodusenten Milchverwertung Ostallgäu eG er avhengig av kontinuerlig registrering av kvalitetsrelevante parametere i kjelvannet med SWAS kompakte analysepaneler fra Endress+Hauser og oppnår derfor maksimal driftssikkerhet.

Milchverwertung Rückholz bruker SWAS kompakte analysepanel til kontinuerlig og automatisert overvåkning

Milchverwertung Rückholz bruker SWAS kompakte analysepanel til kontinuerlig og automatisert overvåkning av de kvalitetsrelevante parameterne

Høykvalitetsost fra Allgäu-regionen ved hjelp av SWAS kompakte analysepaneler

Høykvalitetsost fra Allgäu-regionen ved hjelp av SWAS kompakte analysepaneler

Resultater

 • Kontinuerlig og automatisert måling av konduktivitet og pH i kjelvannet i stedet for manuell prøvetaking og måling.

 • Høy pålitelighet og reproduserbarhet av måleverdiene på grunn av konsekvente målevilkår og presis måleteknologi.

 • Enkel dokumentasjon og oppfyllelse av kontrollforpliktelser gjennom automatisert registrering av måleverdiene i samsvar med Technical Rules for Industrial Safety (TRBS).

Administrerende direktør i MVO er svært tilfreds med Endress+Hausers løsning

Med SWAS kompakte analysepaneler fra Endress+Hauser har vi kunnet øke driftssikkerheten betydelig og oppfylle våre kontrollforpliktelser med mindre innsats.

Simon Gutensohn, Administrerende direktør
Milchverwertung Ostallgäu eG

Utfordring

Undersøkelsen av renheten i kjelvann for damp utføres ofte manuelt. Prøver tas flere ganger per uke for å måle parametere som pH eller konduktivitet i laboratoriet. Dessuten må resultatene dokumenteres i samsvar med lovstandarder. Denne tilnærmingen krever store ansatteressurser. MVO besluttet derfor å bruke SWAS kompakte analysepaneler fra Endress+Hauser.

Vår løsning

Endress+Hauser leverte den nøkkelferdige løsningen SWAS Compact for kontinuerlig og automatisert overvåkning av kvalitetsrelevante parametere i kjelvann. Ved kontinuerlig måling og registrering av måleverdiene skjer overvåkning og dokumentasjon i samsvar med lovkravene – uten manuell inngripen og uten behov for en ytterligere driftslogg.

SWAS Compact ved MVO består av et panel som inneholder:

 • Prøvekjøler

 • Trykkavlastningsventil

 • Elektrisk temperaturbeskyttelsesventil

 • Overløpsventil

 • Gjennomstrømningsarmatur og Memosens sensorer for konduktivitet og pH

 • Liquiline-giver

 • Mengdemåling

 • EcoGraph T RSG35-opptaker for papirløs dataregistrering av måleverdiene er montert på panelet

Panelet kan utvides når som helst. Det finnes plasser i gjennomstrømningsarmaturen for ytterligere Memosens 2.0-sensorer.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende