Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct Shop

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct Shop

Det allsidige panelet

Kontinuerlig overvåking av
drikkevann på en enkel måte

Vannbehandlingsanlegget i Frasnacht overvåker vannbehandlingsprosessen ved hjelp av analysepaneler fra Endress+Hauser. Panelene er brukervennlige, pålitelige og har en ryddig layout, og de krever intet vedlikehold
unntatt det årlige tilsynet fra Endress+Hausers serviceteknikere.

 • Vannanalyse på vannbehandlingsanlegget i Frasnacht ©Endress+Hauser

  Mer enn fornøyd med analysepanelet: Rolf Bügler, driftsleder på WTP Frasnacht.

 • Vannbehandlingsanlegget i Frasnacht i Sveits ©Endress+Hauser

  Inne på vannbehandlingsanlegget i Frasnacht i Sveits.

Fordeler

 • Nøyaktige, stabile og reproduserbare måleverdier garanterer maksimal kvalitet på drikkevann.

 • Problemfri drift:Det rensede vannet har gitt pålitelige målinger i nesten to år uten problemer.

 • Brukervennlig:Målepunktene er kompakte og ryddig anordnet på et panel. Målingene og kalibreringene av alle parametrene kjøres sammen i én transmitter.

 • Fullstendig problemfritt: Det kreves kun ett årlig vedlikehold av Endress+Hauser Service.

 • Frasnacht vannbehandlingsanlegg er en av 17 vannbehandlingsanlegg ved Bodensjøen og inngår i St. Gallen regionale vannforsyningssystem (RWSG). Åpnet i 1999, og anlegget har en daglig kapasitet på 60.000 kubikkmeter vann og forsyner 150.000 innbyggere i regionen med drikkevann.

 • Rolf Bügler
  Jeg kan oppsummere mine erfaringer med panelet i tre ord: feilfritt, vedlikeholdsfritt, perfekt.

  Rolf Bügler

  Driftsleder, Regionale Wasserversorgung St. Gallen

Utfordringen

Flere kritiske parametere overvåkes kontinuerlig både i det nylig utvunnede råvannet og i det rensede vannet. Måleresultatene må være pålitelige, for anleggets driftsleder vil kun gripe inn i vannbehandlingsprosessen dersom måleverdiene tilsier at dette er nødvendig. “Vi forventer at et målepunkt skal levere nøyaktige, stabile og reproduserbare verdier, at det skal være pålitelig i drift og brukervennlig”, sier vannbehandlingsanleggets driftsleder.

Vår løsning

Et analysepanel ble installert som en kompakt løsning for måling av nøkkelparametere, fra temperatur, ledeevne og pH til turbiditet og SAC. Panelet er spesialutviklet i henhold til kundens behov. Det ble levert med alle givere og måleinstrumenter ferdigmontert slik at det enkelt kunne settes i drift. Siden dette er to paneler blitt satt i drift for overvåking av henholdsvis renset vann og urenset vann.

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

Relaterte tilbud

Løsninger

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk