Det allsidige panelet

Kontinuerlig overvåking av drikkevann på en enkel måte

Vannbehandlingsanlegget i Frasnacht overvåker vannbehandlingsprosessen ved hjelp av analysepaneler fra Endress+Hauser. Panelene er brukervennlige, pålitelige og har en ryddig layout, og de krever intet vedlikehold
unntatt det årlige tilsynet fra Endress+Hausers serviceteknikere.

Vannanalyse på vannbehandlingsanlegget i Frasnacht ©Endress+Hauser

Mer enn fornøyd med analysepanelet: Rolf Bügler, driftsleder på WTP Frasnacht.

Vannbehandlingsanlegget i Frasnacht i Sveits ©Endress+Hauser

Inne på vannbehandlingsanlegget i Frasnacht i Sveits.

Fordeler

  • Nøyaktige, stabile og reproduserbare måleverdier garanterer maksimal kvalitet på drikkevann.

  • Problemfri drift:Det rensede vannet har gitt pålitelige målinger i nesten to år uten problemer.

  • Brukervennlig:Målepunktene er kompakte og ryddig anordnet på et panel. Målingene og kalibreringene av alle parametrene kjøres sammen i én transmitter.

  • Fullstendig problemfritt: Det kreves kun ett årlig vedlikehold av Endress+Hauser Service.

Rolf Bügler

Jeg kan oppsummere mine erfaringer med panelet i tre ord: feilfritt, vedlikeholdsfritt, perfekt.

Rolf Bügler, Driftsleder
Regionale Wasserversorgung St. Gallen

Utfordringen

Flere kritiske parametere overvåkes kontinuerlig både i det nylig utvunnede råvannet og i det rensede vannet. Måleresultatene må være pålitelige, for anleggets driftsleder vil kun gripe inn i vannbehandlingsprosessen dersom måleverdiene tilsier at dette er nødvendig. “Vi forventer at et målepunkt skal levere nøyaktige, stabile og reproduserbare verdier, at det skal være pålitelig i drift og brukervennlig”, sier vannbehandlingsanleggets driftsleder.

Vår løsning

Et analysepanel ble installert som en kompakt løsning for måling av nøkkelparametere, fra temperatur, ledeevne og pH til turbiditet og SAC. Panelet er spesialutviklet i henhold til kundens behov. Det ble levert med alle givere og måleinstrumenter ferdigmontert slik at det enkelt kunne settes i drift. Siden dette er to paneler blitt satt i drift for overvåking av henholdsvis renset vann og urenset vann.