1oo1 SIL3-egnet sikkerhetssystem for grensenivåvakter i prosess

4-20mADC FTL81 Liquiphant vibrasjonsgaffel, grensevaktsystem, bidrar til sparte livssykluser og redusert risiko.

Sikkerhetssystemdesignere kan nå trekke veksler på ytterligere egenskaper som bygger på den utprøvde erfaringen etter over en million vibrasjonsgaffel-måleinstrumenter. FTL81 flytter grensevaktgistreringen forbi den tradisjonelle relébaserte nivåbryteren til et 4-20m ADC-basert undersystem. Høy dekningsdiagnostikk og evnen til kontinuerlig å kommunisere nivåvaktene direkte til sikkerhetskontrolleren som støtter SIL3 1oo1-sikkerhetssystemimplementeringer.

Kjemisk anlegg ©Strandperle

Oversikt over fordeler

 • Sikker bruk av beholdere uten avbrudd under utfordrende prosessbetingelser

 • Reduserte risikoer og vedlikeholdskostnader på grunn av in-line sjekk med lange intervaller

 • Redusert miljørisiko med minimale prosesskoblinger

 • Parametere sertifisert for bruk i design av instrumenterte sikkerhetssystemer (Safety Instrumented System (SIS))

 • Kontinuerlig egenovervåking av senderen sikrer at den fungerer korrekt til enhver tid

Dine utfordringer

 • Prosesser kjører kontinuerlig eller over lang tid i petrokjemiske anlegg der det er store mellomrom mellom snuoperasjoner/avbrudd

 • Instrumentet må fungere med lite/intet/ingen vedlikehold/kontrollering eller uten avbrudd i prosessen

 • Høy temperatur, høyt trykk og andre utfordrende betingelser

 • Få prosesskoblinger kan være en viktig målsetning for å redusere risikoen for forurensning

 • Målrettet sikkerhetsdekning/-tilgjengelighet mens det tilveiebringes lave vedlikeholdskostnader/-risikoer for SIS-implementering

 • Begrensede prosesskoblinger for montering

Vår løsning

©Endress+Hauser

FTL81 Liquiphant Failsafe montert i en prosessåpning på en prosessbeholder som krevde et instrumentert sikkerhetssystem (SIS) SIL 3-beskyttelseslag på høy nivå. ANSI/ISA-sertifisert integralprosessforsegling hjelper med å eliminere risikoer og kostnader forbundet med ekstern forsegling utviklet ved feltteknikk.

Prosjektomfang

Vi tilveiebringer nøkkelklare løsninger som omfatter:

 • innkjøp av alle materialer og instrumenter

 • detaljert design og ingeniørarbeid

 • kabling

 • installering

 • testing

 • idriftsetting

 • oppstart og overlevering

 • opplæring av operatører

kontinuerlig sikker drift

Liquiphant 4-20m ADC drives via sikkerhetskontrollerens I/O, og kontrolleren selv overvåker kontinuerlig strømmens alarmstatus og en modulær digitalverdi fra Liquiphant for å overvåke tilstanden til hele sløyfen. Siden prosessbeholderen skal kunne drives uavbrutt i flere år, kan dette løses med Liquiphants 12-årige utprøvingsintervall.

Ekstreme forhold

Vibrasjonsgaffelen kan opererei temperaturer over 280°C og trykk opp mot 100bar, og måleegenskapene forblir upåvirket av en rekke forhold, blant annet ved turbulens, lufting, vibrasjoner og prosessbetingelser.

Reduksjon av vedlikeholdskostnader og risikoer

FTL81 Liquiphant Failsafe støtter in-situ prooftesting som som medfører økte intervaller mellom full funksjonstest noe som medfører betydelig reduserte driftskostnader. Ved å redusere hyppigheten av full funksjonstest, vil systematiske risikoer ved fjerning og remontering av enhetene redusere skader på giver og kabling samt personellrisikoen reduseres.