Optimaliser separering for tung/medium råolje

Få råolje i bedre kvalitet og mindre vedlikehold

Råolje med bedre kvalitet og mindre vedlikehold i prosessene dine er nå mulig med vår multiparameterteknologi for bundet bølgeradar.Det er ofte et emulsjonslag i separatorapplikasjoner som kan skape utfordringer i nøyaktig måling av grensesnitt og totalnivå.Denne teknologien er konstruert spesielt for å overvinne disse utfordringene.

Separatorer for tung/medium råolje ©iStockphoto/Strandperle

Oversikt over fordelene

 • Målingene blir ikke forstyrret under separeringsprosessen

 • Enkel installering og vedlikehold uten spesielle verktøy

 • Råolje i bedre kvalitet

 • Multiparametersonde for måling av grensesnitt.To aktuelle utbytter for grensesnittlag og totalnivå.

Utfordring

I separering av medium og tung råolje (API 15° til 31° 870 til 960 kg/m3 (7.3 til 8 lb/gal)) kan det være utfordrende å nøyaktig måle totalnivået i tillegg til grensesnittet med én enkelt enhet.I disse applikasjonene er det ofte et emulsjonslag.Hvis emulsjonslaget overgår 5 cm (2 tommer), vil ikke en standard bundet bølgeradarenhet kunne måle grensesnittet.Og en kapasitansnivåenhet vil bare kunne vise vannivået – ikke totalnivået.

Vår løsning

Vår patenterte multiparameterenhet for bundet bølgeradar kombinerer tradisjonell bundet bølgeradarteknologi med kapasitansnivåteknologi – og bringer fordelene fra hver av dem inn i én enhet.Når emulsjonslaget har oppnådd en tykkelse på over 5 cm (2 tommer), går sensoren automatisk over til kapasitansmodus, slik at grensesnittet oppdages kontinuerlig.

Levelflex M FMP55 med en koaksial sonde

Pålitelig måling:

 • For grensesnitt med emulsjon

 • I tilfeller med turbulent overflate og skum

 • For skiftende medier

 • Svært tilgjengelig

 • Integrert dataminne

 • Forhåndskalibrert i fabrikken

 • Intuitivt, menystyrt konsept i nasjonale språk

 • Lett integrering i kontroll- eller ressursstyringssystemer

 • Nøyaktig instrument- og prosessdiagnose gjør det mulig å ta raske valg

 • Godkjenninger: ATEX, IEC Ex, FM, CSA