Endress+Hauser-gruppen

Mediesenter

Events

Din karriere hos Endress+Hauser.

Produktverktøy

Kontaktinformasjon

E-direct

E-direkte: Bestill pre-konfigurerte instrumenter og systemkomponenter raskt og enkelt online.

E-direct

Forbedre sikkerheten i et kloakkanlegg

Automatisk dosering av flokkuleringsmidler for eliminering av fosfat

Implementering av automatisk dosering av flokkuleringsmidler gjør det mulig for kunden å respektere (24 timer i døgnet, 365 dager i året) grensen for fosfat i utløpet og spare mye penger: noe som fører til at det produseres mindre kjemikalier og slam.

Resultat

 • Besparelser tilsvarende 26 000 €/år på flokkuleringsmidler (polyaluminiumklorid)

 • 2 % reduksjon i slamproduksjon

 • Selv med en stor mengde fosfat i innløpet forble utløpet under den offisielle grensen hver gang

Kundens utfordring

Innløpet i dette kloakkanlegget varierer på grunn av industrielt avløpsvann med høyt innhold. Manuell dosering av flokkuleringsmidler var ikke nok til å opprettholde en konsentrasjon av fosfat i utløpet på under den offisielle grensen på 1 mg/l fosfat totalt. Kundens utfordring er å respektere den offisielle utløpsgrensen for fosfat og håndtere kjemikaliekostnadene på en effektiv måte.

Vår løsning

Den beste måten å nå dette målet på var å implementere et automasjonssystem for kjemisk dosering basert på fosfatmåling – i utløpet og innløpet. Automasjonssystemet (Liquicontrol-P) til Endress+Hauser var det eneste systemet som var i stand til å måle begge punkter:

 • Ved å bruke fosfatkonsentrasjonen i innløpet i algoritmen defineres den "støkiometriske" mengden flokkuleringsmidler.

 • Ved å bruke fosfatkonsentrasjonen i utløpet øker eller reduserer en prediktiv regulator den tidligere mengden flokkuleringsmiddel for å følge referansepunktet kunden fritt kan angi for utløpet (i vårt tilfelle 0,8 mg/l).

Løsningens komponenter:

 • Instrumenter: Fosfatanalysator med 2-kanals versjon (CA71PH, CAT221 for utløp, CAT221 for innløp)

 • Maskinvare: PLC (Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM)

 • Programvare: Liquicontrol-P

 • Doseringspumper

 • Kabinett for utendørs installasjon av analysator, strømskap og pumper

Fordeler

 • Overholde den offisielle utløpsgrensen for fosfat til enhver tid

 • Optimalisering av sikkerheten på vann- og avløpsanlegget

 • Effektiv styring av kjemikaliekostnader

 • Redusere produksjonen av slam

Kontakt

Endress+Hauser AS
Postboks 62 3421 Lierskogen , Norge
Tlf.: +47 32 85 98 50
Send e-post www.no.endress.com

*common.cookie.legal.disclaimer Finn ut mer her lukk