Global, men også lokal

Salg og produksjon i nærheten av kundene våre

"Serving comes before earning"; dette grunnleggende prinsipp har formet bedriften vår til det den er i dag. Derfor holder vi oss alltid i nærheten av kundene våre med et verdensomspennende nettverk av salgs- og produksjonssentre.

  • Produksjon
  • Beholdning
  • Salg
  • Representant

Uavhengige enheter

Vi vil at avgjørelser skal tas ved ekspertvurderinger, på steder der de kan ha stor påvirkning og på en måte som kan implementeres raskt. Derfor har vi datterselskaper innen salg og produksjon – salgssentre og produksjonssentre – som drives som juridisk uavhengige enheter.

I nærheten av kundene

Omtrent halvparten av våre ansatte arbeider innenfor salg.De tar vare på kundene våre på en pålitelig og fortrolig måte, ved hjelp av erfaring som er opparbeidet over mange år. Våre salgssentre er nasjonale bedrifter med ansvar for salg, markedsføring og service i sine egne land.Utvalgte distribusjonspartnere fullfører dette tette nettverket.

Produksjonskompetanse

Våre produksjonssentre, med hovedkvarter i Tyskland og Sveits, fokuserer på kompetanse innen produksjon, produktadministrasjon, forskning, utvikling og logistikk. Ved disse virksomhetsstedene fremstiller vi også kjernekomponenter for global produksjon. Anleggene i Brasil, Kina, Frankrike, India, Italia, Japan, Sør-Afrika, Storbritannia og USA monterer, tester og kalibrerer instrumenter og apparater. Dette hjelper oss med å gi kundene hurtig, fleksibel og personlig service overalt i verden.

Slanke strukturer

Det omfattende salgs- og produksjonsnettverket koordineres av Endress+Hauser Management AG i Reinach, Sveits. Ulike supportsentre gjør det mulig for gruppens bedrifter å fullføre oppgavene sine.Endress+Hauser InfoServe i Weil am Rhein, Tyskland, spiller en spesiell rolle. Gruppens IT-spesialist tilveiebringer unik ekspertise for programvare- og IT-baserte tjenester og løsninger.