Familiebedrift

Deler suksessen

Endress+Hauser er den største familieeide bedriften i prosessautomasjonsindustrien. Det ville være vanskelig å forestille seg bedriftens suksess uten samholdet i Endress-familien. Eierne gjør alt de kan for å sikre at bedriften er stabil og har god kontinuitet.

© Endress+Hauser

Bedriftsgrunnleggerens åtte barn og familiene deres har hver en aksjeandel på tolv prosent i bedriften. Ytterligere fire prosent er plassert i nonprofit-fondet Georg H Endress Foundation. Blant annet bistår fondet ungdom i å få et fotfeste innenfor karrieren sin. Det er også involvert i samarbeid på tvers av grensene i området rundt Basel.

Siden grunnleggerens død i 2008 har fondet videreført hans sosiale engasjement.

Familiens charter

Endress-familien har utarbeidet et charter som regulerer forholdet til bedriften og mellom familiemedlemmene. Endress-familiens charter er satt opp for å fremme familiebånd, introdusere yngre familiemedlemmer til bedriften og forhindre at eventuelle uenigheter mellom familiemedlemmene påvirker bedriften. Charteret beskriver for eksempel under hvilke betingelser og i hvilken posisjon familiemedlemmer kan arbeide for bedriften.

Langsiktig suksess

Charteret er en tydelig erklæring: Endress+Hauser skal forbli i familiens eierskap som en uavhengig og autonom bedrift, med et mål om langsiktig, bærekraftig suksess.