Endress+Hausers ånd

Bedriftskulturen vår i ord

Det er ikke nok å bare kjenne til bedriftens skriftlige retningslinjer – det som teller, er å leve opp til bedriftskulturen. Endress+Hausers ånd setter ord på verdiene og overbevisningene som er viktige for oss.

Endress+Hauser-ansatte i et møte ©Endress+Hauser

Hovedprinsipper

 • Vi betjener våre kunder og lærer av dem

 • Vi er fortsatt en familiebedrift

 • Vi skaper et miljø preget av tillit

 • Kvalitet først

 • Lojalitet og selskapets sosiale ansvar er kjerneverdier

 • Vi kommuniserer åpent og konstruktivt

Ledelse

 • Vi leder ved å være gode eksempler

 • Vi utfordrer og støtter våre ansatte

 • Vi oppmuntrer til personlig utvikling

 • Vi dyrker lagånden

 • Vi gir anerkjennelse

Personer

 • Vi er beskjedne

 • Vi lever opp til våre overbevisninger

 • Vi gir aldri opp

 • Vi samarbeider godt sammen

 • Vi er vennlige mot hverandre

 • Vi setter fellesinteresse før egeninteresse

 • Vi dyrker mangfoldet

Prioritering

 • Vårt arbeider viktig for kundene våre

 • Vår oppførsel er etisk riktig

 • Evolusjon, ikke revolusjon

 • Vi gjør de samme tingene på samme måte, og helt fra begyndelsen

 • Vi stoler på folk og gir dem ansvar

 • Profitt er et resultat av å gjøre det rett og ikke målet