Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Høyere produksjonstilgjengelighet

Centauri Technologies LP reduserte vedlikeholdet og kostnadene til et minimum

Centauri har spesialisert seg innen tilpassede satsvise prosesser, og fleksibiliteten deres er tydelig i høye satsvise sykluser og vekslingen mellom ulike medier. En sats kjøres i alt fra et par dager til flere måneder, og mellom hver sats må tanken rengjøres for å unngå kontaminering og sikkerhetsrisikoer på grunn av kjemiske reaksjoner. Fullstendig rengjøring er nødvendig ved vedlikeholdsarbeid. Reaktoren for spesielle kjemikalier førte ofte til styringsproblemer siden målingene med kapillærsystemer ikke fungerte skikkelig.

Destillasjonskolonne hos Centauri Technologies LP ©CentauriTechnologyLP

Resultat

  • større prosesstilgjengelighet og pålitelighet ved å eliminere temperaturpåvirkning under målinger

  • laveste totale eierkostnader takket være redusert installasjonstid, vedlikehold og færre reservedeler

  • økt produksjon takket være bedre prosesstyring

Don Vanderslice fra Centauri Technologies LP.

“Installert på 10 minutter – bare monterte flenser og ledninger, og så var alle problemene mine vekk."

Mr. Don Vanderslice, Operations Manager
Centauri Technologies LP

Kundens utfordring

Varierende omgivelsestemperaturer gjorde målingene mindre pålitelige. Oljefyllet i kapillarrørene utvidet seg og skapte et høyere utgangssignal uavhengig av nivåendringene i destillasjonstårnet. De mekaniske og termiske påvirkningene ødela dessuten kapillarrørene hver 4. eller 6. måned. Konsekvensene ble ikke bare upålitelig prosesstyring, men også minst én dags produksjonstap på grunn av vedlikeholdsarbeidet som var nødvendig hver 4. til 6. måned for å skifte ut hele kapillærsystemet.

Vår løsning

  • Deltabar FMD72 elektronisk dp-løsning med metallceller erstattet det dårlige kapillærsystemet

  • nivåberegning fra to verdier fra sensormodulene i transmitteren

Mer om løsningen

Problemene vi nevnte tidligere gjorde at Centauri bestemte seg for å bruke Deltabar FMD72 elektronisk dp, som eliminerer alle de typiske problemene med tradisjonelle differansetrykkmålinger ved hjelp av kapillarrør. Takket være den enestående driftssikkerheten har systemet aldri blitt rørt igjen for vedlikehold etter installeringen. Centauri er også tilfreds med det modulære konseptet i forhold til kapillærsystemene fordi individuelle sensordeler og elektronikk kan skiftes ut ved behov.

Økt produksjonskapasitet

Takket være elimineringen av produksjonsavbruddene på grunn av vedlikehold av kapillærsystemene har Centauri økt produksjonskapasiteten med minst 3 dager per år, noe som innebærer en økonomisk gevinst på flere tusen dollar.

Denne positive erfaringen har ført til at Don Vanderslice, Operations Manager Centauri Technologies LP, vil unngå videre bruk av kapillærsystemer i disse applikasjonene og heller velge Deltabar FMD72 elektronisk dp.

Bruksområde

Nivåmåling i destillasjonstårn

  • Høyde: 7 m

  • 15‒20 psi (1‒1,5 bar)

  • Prosesstemperatur: omgivelsestemperatur 5‒55 °C