Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Pålitelig kalibrering ved hjelp av hydrokarboner

Wintershall Dea GmbH kvalifiserer mengdemålere hos Endress+Hauser

Wintershall Dea GmbH leter etter og produserer naturgass og råolje over hele verden. Selskapet bruker også råoljekaverner for Tysklands nasjonale reserver. Når råolje og bensin lagres eller tas ut, brukes Promass Coriolis-mengdemålere av F-typen til "custody transfer". Med den nye fabrikkalibreringsriggen fra Endress+Hauser i Reinach (CH) vil en lovpålagt kalibrering av Promass F 300 med hydrokarboner være vesentlig billigere for Wintershall Dea enn en kalibrering på stedet.

Bilde av kunder Wintershall foran hydrokarbonkalibreringsrigg hos Endress+Hauser Flow ©Endress+Hauser

Endelig godkjenning av Promass F på den nye hydrokarbonkalibreringsriggen fra Endress+Hauser. Fra venstre til høyre: Olaf Flieth (Endress+Hauser), Jonas Bösking, Timo Siedenberg (Wintershall Dea GmbH).

svært presise stempeltestere ved hydrokarbonkalibreringsrigg hos Endress+Hauser Flow i Reinach ©Endress+Hauser

I den nye kalibreringsriggen fra Endress+Hauser fungerer svært presise stempeltestere som primær referanse for kalibrering ved hjelp av hydrokarboner.

Resultatet

 • Massive kostnads- og tidsbesparelser sammenlignet med verifiseringer på stedet

 • Betydelig enklere aksept av vekt- og måletjenesten

 • Høy ytelse – hydrokarbonkalibreringsrigg som kan spores til nasjonale standarder, akkreditert iht. ISO/IEC 17025

Bilde av kunder Wintershall foran hydrokarbonkalibreringsrigg hos Endress+Hauser Flow

Den nye hydrokarbonkalibreringsriggen fra Endress+Hauser i Reinach (Sveits) var svært imponerende. Konstruksjonen og utførelsen er teknisk svært overbevisende.

Timo Siedenberg, Head of Pipeline Service / Petroleum Storage
Wintershall Dea GmbH – Tyskland

Kundens krav

På grunn av den nasjonale loven om måling og verifisering samt internasjonale standarder (OIML R117, API osv.) er det vanlig praksis i oljeindustrien at "custody transfer"-målepunkter kalibreres eller verifiseres på stedet ved hjelp av en referanse – f.eks. en hovedmåler eller en stempeltester. Slike målinger er ofte komplekse, kostbare eller umulige av praktiske grunner. Dette er grunnen til at Wintershall Dea så etter et alternativ for å unngå verifiseringer på stedet samtidig som lovkrav oppfylles.

Vår løsning

Med hydrokarbonkalibreringsriggen i Reinach (CH) kunne Endress+Hauser tilby Wintershall Dea et ordentlig alternativ til kostbare kalibreringer på stedet. Kalibreringsmålingene ble utført ved forskjellige flowhastigheter og viskositeter. Dette gjorde det mulig å bestemme korrigeringsfaktorer avhengig av flowhastigheter (Q) og Reynolds-nummeret (Re) for å sikre full overholdelse av den lovpålagte feilgrensene på stedet.

Tekniske data – Hydrokarbonkalibreringsrigg

 • Gjennomstrømningsområde: 2–1200 m3/h (13–7548 bbl/time)

 • Viskositetsområde: 15 til 300 cSt

 • Nominelt diameterområde: DN 50–400 (2–16")

 • Utvidet måleusikkerhet: ±0,05 % o.r.

 • Primære referanseenheter: stempeltestere

 • Sekundære referanseenheter (hovedmeter): «Promass» Coriolis-mengdemålere

 • Akkreditert av Swiss Accreditation Service (SAS) i henhold til ISO/IEC 17025

 • Kalibrering i samsvar med enten OIML R117 eller API MPMS Ch. 4.8

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende