Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Integrert kvalitetskontroll i din næringsmiddelproduksjon

Integrert kvalitetskontroll i din næringsmiddelproduksjon

Oppnå produktkvalitet, unngå produktsvinn og forbedre anleggets oppetid

Press når det gjelder salg, marginer og produktkvalitet kombinert med mangel på kvalifisert arbeidskraft får næringsmiddelprodusenter til å finne mer effektive måter å øke den produktive oppetiden og redusere svinn på. Ved å supplere eller erstatte laboratoriemålinger med integrerte måleinstrumenter kan trinn for produksjonskontroll forbedres vesentlig. Dette øker produksjonen og reduserer ventetid og risikoen for produkter som ikke følger spesifikasjonene.

Se på porteføljen vår!

Integrert kvalitetsmåling gjør det mulig for prosesser å kjøre med et høyere nivå av kontroll. Endringer i prosessen, forårsaket av råvarer, energitilførsel eller påvirkninger i driften, kan påvises umiddelbart. Integrert kvalitetskontroll sporer hvert sekund av prosessen som et tillegg til laboratorietesting, gir et helhetlig bilde og legger til rette for kontinuerlige kvalitetsforbedringer. Endress+Hauser kan tilby en stor portefølje av teknologi og prosessinstrumenter som hjelper deg med dette:

 • Sikre produktkvalitet og beskytte merkevaren

 • Unngå produktsvinn

 • Øk anleggets oppetid

 • Reduser forbruket av råvarer og energi

Bruksområder

pH-måling

Mer enn 30 % av alle kvalitetsrelevante prosessmålinger er relatert til pH. Mens denne parameteren ofte brukes til å overvåke smak og konsistens, er det viktigste bruksområdet å sikre korrekt pH-nivå i syrebehandlede næringsmidler for sikkerhetsformål.

integrert ph-måling
Vår ekspertise i felten

Andre eksempler omfatter: overvåkning av fermenteringshastighet eller bestemmelse av når fermentering er fullført, detektering av CIP-fluidkontaminering før pakking eller fylling på flaske, overvåkning av pH-verdi for å sikre sluttproduktets holdbarhetstid. Endress+Hauser tilbyr et stort utvalg pH-sensorer, fra glasselektroder og emaljesensor til glassfrie ISFET-sensorer.

 • Bruk glassensorer som Memosens CPS61E for presise målinger og pH-verdier i rask endring.

 • For svært klebrig eller viskøst medium som majones oppfyller emaljesensoren Ceramax CPS341D de høyeste kravene til målenøyaktighet samtidig som den har optimal langsiktig stabilitet og de laveste krav til vedlikehold.

 • Den glassfrie Memosens CPS77E ISFET-sensoren kan brukes bekymringsfritt for sluttkontroll av pH eller i produksjonen.

Måling av tetthet og konsentrasjon

For å påse at et produkt får jevn kvalitet, må tetthet måles nøyaktig. For å bestemme konsentrasjon konverteres tetthetsverdiene til ulike enheter som Brix, Baume, API, Plato eller alkohol.

Integrert kvalitetskontroll
Vår ekspertise i felten

Mediets tetthet kan overvåkes og kontrolleres kontinuerlig (integrert) i et stort utvalg applikasjoner, noe som drastisk reduserer innsatsen som kreves for vanlig prøvetaking og labanalyser. Endress+Hauser tilbyr ulike fysiske måleprinsipper.

 • Mål tetthet/konsentrasjon med stor nøyaktighet ved hjelp av Proline Promass Q 300 . Denne mengdemåleren er optimalisert for væskeapplikasjoner hvor det er en kjent tilstedeværelse av inntrengt gass.

 • Vibronisk teknologi gir nøyaktig tetthetsmåling i tanker. Hygienisk design og kostnadseffektiv installasjon med opptil 5 målepunkter, styrt av en enkelt FML621 -tetthetscomputer.

Farge- og turbiditetsmåling

Farge- og turbiditetsmåling er essensielt for kvalitet og smak på matolje, drikkevarer, øl, vin og melasse. De brukes i et stort antall ulike applikasjoner, for eksempel overvåkning av avløpsvann, fjerning av turbide stoffer i råolje, deteksjon av produktsvinn i meieriprodukter eller enkel faseseparasjon.

Overvåkning av farge og turbiditet i næringsmiddelproduksjon
Vår ekspertise i felten

Sikring av hver av disse applikasjonene og prosessene krever permanent overvåkning av de kritiske parametrene farge og turbiditet. Endress+Hauser tilbyr et bredt spekter optiske sensorer dedikert til den spesifikke applikasjonens behov.

 • Presis integrert fargemåling i væsker i den synlige delen av det elektromagnetiske spekteret ved hjelp av vår OUSAF22 -fargesensor, som måler de minste fargeendringer for å sikre strålende kvalitet på sluttproduktet.

 • Den integrerte turbiditetssensoren OUSTF10 brukes til måling av suspenderte faststoffer, emulsjoner og ikke-blandbare fluider i prosessvæsker.

 • Den hygieniske absorpsjonssensoren OUSAF11 brukes til faseseparasjon eller for å sikre at melk av riktig grad er til stede. Også egnet til øyeblikkelig detektering av produkt i CIP-løsninger og lekkasje av avløpsvann eller medium inn i kjølevannledninger.

Konduktivitetsmåling

Konduktivitetsmåling kan gi tidlig deteksjon av kontaminering fra dårlig spylte rør eller ventiler med lekkasjer. Dette gjør det mulig å identifisere kilden til problemet tidlig og forhindrer at produkter kontamineres.

Integrert målesensor
Vår ekspertise i felten

Endress+Hauser leverer pålitelige og nøyaktige instrumenter for alle måleområder og betingelser, for eksempel CIP-sykluser eller hygieniske prosesser. Dra fordel av et stort utvalg sensorer og givere.

 • Der det kreves rask respons eller høy nøyaktighet, er det ingen som slår den digitale konduktivitetssensoren Indumax CLS54D .

 • Velg den kompakte konduktivitetsenheten Smartec CLD18 for applikasjoner hvor det kreves toroidal måling og det er fordelaktig med en integrert giver.

 • Bruk den digitale konduktivitetssensoren Memosens CLS82E med 4 elektroder til hygieniske applikasjoner som må dekke et stort måleområde, for eksempel faseseparering eller fermentering.

Måling av kjemisk sammensetning: Raman-spektroskopi

Integrert Raman-spektroskopimåling gir dyp kunnskap om kjemisk sammensetning i prosessen din uten at det må tas prøve til laboratorieanalyse. Raman-spektroskopi kan måle flere aspekter ved produktkvalitet med en enkel probe hele døgnet, noe som gjør det mulig å foreta endringer i prosessen og oppnå raskere produktfrigivelse.

Mål kjemisk sammensetning med Raman-spektroskopi
Vår ekspertise i felten

Integrering av PAT-verktøy (prosessanalytisk teknologi) i prosessen, for eksempel RAMAN-spektroskopi, under de tidlige prosessutviklingsfasene, bidrar til konsekvent produkt- og prosesskvalitet. Med vår anerkjente pålitelighet, repeterbarhet og støtte til overholdelse av standarder har vi hatt over 30 år med kundesuksess i prosessforbedringer etter implementering av Kaiser Raman .

Prosessinnsikt

Klikk gjennom disse prosesskartene, og lær detaljert hvordan du kan implementere integrert kvalitetskontroll i prosessene dine. Se de relevante kritiske prosessparametrene og vårt produkttilbud for spesifikke målepunkter.

Mål produktkonsentrasjonen Online og administrer prosessen din i sanntid.

Mål og administrer fargen på produktene dine online

Online pH-måling i hygieniske applikasjoner uten glass

Memosens glass electrode for the chemical and life sciences industries

Ceragel CPS71D - Digital pH glass sensor for demanding processes and hygienic applications
 • Sensor resists strong acids and bases and high organic loads

 • Suitable for CIP/SIP and autoclaving maintaining high accuracy

 • Free from animal-based materials and from acrylamide

 • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

 • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

 • Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime

NIR/VIS absorption sensor for color and purity monitoring

The OUSAF22 NIR/VIS absorption sensor monitors color and purity in Ex areas and hygienic processes.
 • Accurate color and purity monitoring for better product quality

 • Fast and direct inline measurement avoids expensive sampling and laboratory measurements

 • Values according to standard color scales (APHA/Hazen, etc.)

 • Low-maintenance sensor with long service life and stable operation

 • Outstanding filter performance provides highest linearity

 • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

 • Approved for hazardous area use

Kokeprosess for malt i et bryggeri. Integrert kvalitetskontroll av parametrene farge og pH, ta en nærmere titt.

Measurement of density, reference density, concentration of liquids in conjunction with a Liquiphant

Density Computer FML621 - Vibronic measurement
 • Measurement used in tanks and pipes without the need for additional pipework

 • Large number of process connections to choose from: universal usage

 • Integration of existing temperature measurements for temperature compensation

 • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

 • pump dry-run protector can be provided with the same process connection

 • Additional calculations, such as the mass of the product, can be performed in the Density Computer FML621

 • The integrated data logger supports users during operation and servicing

Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter

Picture of Proline Promass Q 300 / 8Q3B with flange connections and compact transmitter
 • Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density

 • Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology)

 • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

 • Space-saving installation – no in/outlet run needs

 • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses

 • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

 • Integrated verification – Heartbeat Technology

Toroidal conductivity measuring system for hygienic and sterile applications

Smartec CLD134 is a hygienic conductivity system ensuring the highest process safety and quality.
 • Unique hygienic design avoids recontamination

 • With all hygienic certificates required in hygienic and sterile applications

 • Certified biocompatibility according to USP class VI

 • Compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004

 • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

 • Durable thanks to encapsulated, jointless design

Fremstilling av sirup og blanding av leskedrikk. Tetthet, konduktivitet og farge er viktige parametre for kvalitet. De kan alle kontrolleres ved hjelp av integrert måling.

Memosens glass electrode for the chemical and life sciences industries

Ceragel CPS71D - Digital pH glass sensor for demanding processes and hygienic applications
 • Sensor resists strong acids and bases and high organic loads

 • Suitable for CIP/SIP and autoclaving maintaining high accuracy

 • Free from animal-based materials and from acrylamide

 • Maximum process safety through non-contact inductive signal transmission

 • Enables predictive maintenance due to storage of sensor and process-specific data

 • Reduced operating costs thanks to minimized process downtime and extended sensor lifetime

Dra fordel av vår digitale pH-sensor Ceragel CPS71D i sukkerfordampningsprosessen.

Turbidity and suspended solids measurement by light scattering and absorbance

The OUSTF10 sensor measures suspended solids, emulsions and immiscible fluids in process liquids.
 • Accurate and highly sensitive purity monitoring for better product quality

 • Low-maintenance sensor with long service life and stable operation

 • Optional long pass NIR filter to minimize color related measurement errors

 • Reliable detection of heat exchanger leaks

 • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

 • Approved for hazardous area use

Se vår integrerte turbiditetsmåling i prosessen for nøytralisering av matolje.

Innovative specialist for challenging applications with a compact, easily accessible transmitter

Picture of Proline Promass Q 300 / 8Q3B with flange connections and compact transmitter
 • Secured measuring quality – unmatched accuracy of mass flow, volume flow and density

 • Optimized performance for liquids with entrained gas – MFT (Multi-Frequency Technology)

 • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

 • Space-saving installation – no in/outlet run needs

 • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses

 • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

 • Integrated verification – Heartbeat Technology

Dra fordel av en nøyaktig integrert mengdemåling med Proline Promass Q300 i melkeinntaksprosessen.

Fordeler

Ved å samarbeide med utallige kunder har våre industri- og applikasjonseksperter oppnådd slående resultater ved implementering av integrert kvalitetskontroll. Sammen klarte vi å sikre produktkvaliteten og unngå produktsvinn. Endress+Hauser garanterer deg suksess helt fra begynnelsen av. Målet vårt er å være en pålitelig partner i alle aspekter av din produksjon.

 • 100 %

  Permanent sanntidsinformasjon fra din produksjonsprosess

 • 30 %

  Redusert risiko for produktsvinn på grunn av produkter utenfor spesifikasjon ved eliminering av blindsoner mellom prøver.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier