Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Beskyttelse av pumper... og folk

Riktige instrumenter kan gjøre pumpene mer pålitelige og redusere risikoen for skader

Et petrokjemisk anlegg kan ha tusenvis av pumper og tilknyttede pumpesystemer. De er livsviktige systemer som har et stort energiforbruk og som er dyre å bygge på nytt eller erstatte. Mindre anlegg er avhengige av pumper for å transportere prosessfluider og nyttefluider på en sikker og pålitelig måte. Å legge til et par sensorer i et pumpesystem kan føre til at pumper drives mer effektivt og at problemer oppdages før de blir for alvorlige. De kan også redde liv.

Noen pumper i pumpesystemer leveres med få eller ingen tilknyttede instrumenter. Selv om instrumenter følger med, er det ikke sikkert de er tilgjengelige for å gi den informasjonen du trenger. De er ganske enkelt utformet for å svare på av-på eller å registrere kjørekommandoer fra prosesskontrollsystemene, mens en prosesstekniker kan ønske å bruke reduksjonsverdier for å styre flowmengdene i prosessen. Hvordan kan du få den riktige informasjonen for å øke pumpens pålitelighet og sikkerhet?

Sensorer som måler ytelse er viktig for en pålitelig prosess

I den daglige driften må du kunne reagere på endringer i prosessen og skade og slitasje på utstyr. Men hvordan kan du vite hvilken påvirkning tiltakene dine vil ha på pumpens ytelse? Dette forblir ikke statisk over tid, og uten riktige overvåkningsverktøy kan det til og med hende at pumpen slites fortere. Ekspertene våre hjelper deg med å legge til eller bytte ut instrumentene i pumpesystemet slik at du har en riktig sensor som gir riktig informasjon.Å investere i instrumenter vil hjelpe med å forbedre påliteligheten og spare kostnader.

Pålitelighet er viktig for sikkerheten

Etylenoksid er en farlig fluid som krever instrumenter for å oppdage betingelser som kan sette anlegget og personalet i fare. For eksempel kan “dead headed” overoppheting av etylenoksid i en pumpe føre til en voldsom pyrolyseeffekt.Sikkerhetssystemer med overstrømmingssensorer og en flerhet av avstengningsinitiatorer kan identifisere og reagere på slike scenarier. Våre sensorer er i samsvar med IEC 61508 SIL og kan integreres i sikkerhetsavstengningssløyfer i henhold til gjeldende sikkerhetsstandarder.De bidrar til å oppdage problemer før situasjonen blir alvorlig.

Sikkerhet fordi du har valgt det ‒ ikke fordi du er heldig

Med Endress+Hauser som partner kan du stole på at fagfolk vil hjelpe deg med å forbedre pumpeytelsen og utformingen av sikkerhetsovervåkningen slik at du på en god måte kan beskytte personalet og virksomheten. Ikke la sikkerheten bli et sjansespill, men velg:

  • en fullstendig familie av klassens beste sikkerhetsgodkjente instrumenter for pumpeovervåking og informasjonsregistrering

  • kombinert med de mest pålitelige sikkerhetskomponentene

  • komplett med tjenester som leveres verden rundt av kompetente teknikere

Nivåbryter installert i nærheten av tankens bunn ©Endress+Hauser

Nivåbrytere kan monteres i bunnen av en tank for å forhindre at pumper oppnår NPSHa-betingelser som kan føre til kavitasjon.

Bryter med registrering av tomt rør (EPD) ©Endress+Hauser

En bryter med registrering av tomt rør (EPD) hindrer pumpen i å gå tørr

Få tilgang til diagnostikk direkte fra transmittere som er integrert i en EtherNet/IP-feltbuss ©Endress+Hauser

Ved å bruke en bærbar datamaskin eller en nettverksstasjon kan en tekniker få direkte tilgang til diagnostikkdata fra flow-, nivå-, trykk- og temperaturtransmittere som er integrert i en EtherNet/IP-feltbuss.