Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Gullstatus for Endress+Hauser

EcoVadis hedrer bærekraftige forretningsprosesser

Endress+Hauser har mottatt et gullsertifikat fra EcoVadis og forbedret fjorårets resultater med 66 poeng. Resultatet illustrerer hvor stor viktighet Endress+Hauser tillegger sitt samfunnsansvar som bedrift ("corporate social responsibility" – CSR), og den strukturerte, fremsynte tilnærmingen selskapet har.

"Som familiebedrift er begrepet bærekraft solid forankret i våre verdier", understreker Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet."Av denne grunn har vi gjort EcoVadis-ratingen til et av våre strategiske nøkkeltall. Gullsertifikatet bekrefter at vi beveger oss i riktig retning. Samtidig fungerer det som en objektiv vurdering av vårt samfunnsansvar for våre kunder."

Bred vurdering

21 kriterier ble vurdert i evalueringen, inkludert miljø, arbeidspraksis, rettferdig forretningspraksis og bærekraftige innkjøp. Selskapet oppnådde en rating over gjennomsnittet i alle kategorier og ble tildelt gullsertifikatet. Endress+Hauser er derfor blant de ledende to prosent av alle leverandører som er evaluert av EcoVadis.

Sosialt ansvar i Endress+Hauser

Begrepet ansvar er fast forankret i Endress+Hausers verdier som bedrift. Siden 2015 har konsernet publisert en bærekraftrapport som undersøker sosiale, miljømessige og økonomiske aspekter ved selskapsledelsen, noe som gir en helhetlig oversikt over konsernets utvikling.

EcoVadis-ratingen

EcoVadis driver en plattform som gjør det mulig for bedrifter å vurdere de miljømessige og sosiale aspektene ved sine leverandører. Strukturerte poengnoteringer gjør det enkelt å spore og forbedre de miljømessige, sosiale og etiske prestasjonene over hele verden. Over 20 000 selskaper bruker EcoVadis til å redusere risiko, forbedre innovasjon og skape tillit og åpenhet mellom forretningspartnere.

Mer informasjon om temaet bærekraft på Endress+Hauser finner du her.

Last ned pressemelding

Endress+Hauser legger vekt på energieffektivitet og verner miljøet under produksjonen. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser legger vekt på energieffektivitet og verner miljøet under produksjonen, slik som her ved kompetansesenteret for strømningsmålingsteknologi i Reinach i Sveits.

Endress+Hausers nye bygning som ble innviet i 2016 i Italia, er designet for å være energieffektiv. ©Endress+Hauser

Solceller på taket: Endress+Hausers nye bygning som ble innviet i 2016 i Italia, er designet for å være energieffektiv.

Kontakt