Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Heartbeat Technology™ – Pålitelig og fleksibel stresstesting

Det smarte alternativet innen funksjonell sikkerhet

Av sikkerhetshensyn må flowmålere oppfylle de høyeste kravene til pålitelighet. Med Heartbeat Technology™ tilbyr den nye Proline-generasjonen en enestående grad av diagnostisk dekning, fra målerøret til utløpet. Dette sikrer en svært lav restrisiko for svikt i den passive beskyttelsesfunksjonen. Sporbar fabrikkalibrering og redundante interne referanser underbygger prinsippet om utformet sikkerhet med en minimal sviktstatistikk i samsvar med IEC 61508.

Fordeler

 • Proline flowmålere: Maksimal sikkerhet og pålitelighet

 • Maksimal fleksibilitet ved planlegging av stresstester, dvs. optimalisering av stresstest eller utvidede kalibreringsintervaller minimerer innsatsen som må legges i testing

 • Samsvarende testing basert på sporbare referanser

 • Dokumentert validering av enheters funksjonalitet: Godkjenningsresultater ved behov for å oppnå tydelige testresultater

 • Forbedret systemtilgjengelighet, for eksempel testing uten å nå utløserpunktet

 • Minimal innsats kreves av involvert personale: ingen tur ut i felten – maksimal sikkerhet på grunn av en automatisk og enkel testprosess

 • Testdekning på minst 95 %: minimalt antall farlige uoppdagede feil λDU

Heartbeat Technology™ gir maksimal fleksibilitet ved planlegging av stresstester. Når testprosedyrene er så enkle og konsise, reduseres risikoen for feilhåndtering. Således er også personalet som utfører testene, beskyttet mot farlige situasjoner og utsatt for minimal eksponering.

Maksimal sikkerhet og pålitelighet

I kjemi- og petrokjemi-bedrifter står sikkerheten i høysetet. Flowmålerne må konsekvent sørge for maksimal pålitelighet. Selv om det er kostbart, er stresstesting den etablerte metoden for validering av funksjonell pålitelighet. Heartbeat Technology legger grunnlaget for å minimere innsatsen og eksponeringen av personale som er involvert i slike rutinemessige aktiviteter.

Pålitelighet med minimal risiko for svikt

Proline flowmålere har bevist at de er robuste og pålitelige på utallige utfordrende bruksområder. Spesielt har vi vært i stand til i vesentlig grad å redusere antallet farlige, uoppdagede svikter i samsvar med IEC 61508.

 • Omfattende diagnostikk- og testfunksjoner er uforanderlig integrert i enheten

 • Elektroniske moduler er underlagt 100 % sporbar testing i fabrikken

 • Kalibrering av alle Proline flowmålere på godkjente systemer

Fleksibelt vedlikehold med Heartbeat Technology™

IEC 61508 og sikkerhetsintegritetsnivåer ©Endress+Hauser

Den internasjonalt anerkjente standarden IEC 61508 henviser til PFD som grunnlag for vedlikehold av enheter. Takket være minimert PFD-fremgang over tid kan Proline-brukere planlegge stresstester basert på driftsbehov. På denne måten bidrar Heartbeat Technology vesentlig til strømlinjeformede prosesser og kostnadsbesparelser.

Samsvarende vedlikehold og elektronisk valideringsadministrasjon

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology™ leverer kontinuerlig selv-overvåkning uten å avbryte prosessen og sender ut et diagnostisk signal i henhold til NE107. Takket være diagnostisk dekning på høyeste nivå er stresstesting begrenset til samsvarsinspeksjon og visuell inspeksjon for å oppdage systematiske, prosessrelaterte påvirkninger.. Resultatene av testen kan leses av på anlegget eller eksternt via et ressursstyringsverktøy og videresendes til elektronisk valideringsstyring. De siste åtte datasettene lagres på enhetens SD-flashminne.

Kjemisk anlegg © Diamond
 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende