Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Inline-overvåking av ketsjupkvalitet og lagarbeid betaler seg

Tilbakeholding og frigivning under kontroll takket være innovativ måleteknologi

Konsistensen i hvert ketsjupparti før frigivelse må måles omhyggelig. Takket være inline-viskositetsmåling kan kvalitetskontrollen gjennomføres kontinuerlig under produksjonen ventetiden på labresultater kortes ned. Dette sikrer produksjon etter spesifikasjonene fra starten, slik at produkttap unngås og uforutsette kostnader dermed reduseres.

Ketsjup er en væske som på grunn av sine komponenter har komplekse egenskaper

Resultatene

 • Produsenten har implementert Promass I i ketsjuplinjen og kan overvåke produktkvaliteten i sanntid. Investeringen i slik kvalitetskontroll har en potensial ROI på 1 år med økonomiske fordeler med råstoffer, energi, arbeid og tilbakekallingskostnader.

 • Produsenten kan redusere antall avvik ved pålitelig og kontinuerlig kvalitetskontroll i sanntid.

 • Operatøren har nå den nødvendige informasjonen til å reagere raskt på kvalitetsvariasjoner uten å vente på laboratorieresultatene.

 • Foretaket planlegger nå å integrere denne teknologien og den tilegnede kunnskapen i sine andre sauselinjer.

Utfordringen

Næringsmiddelprodusenten streber etter en jevn kvalitet i ketsjupproduksjonen, noe som oppnås med høye standarder ved hygientiltakene i produksjonen og en streng kvalitetskontroll. Den viktigste faktoren er målingen av ketsjupkonsistensen. Dette skjer på laboratoriet, hvor det blir tatt en prøve for hvert parti. Produkter som ikke oppfyller spesifikasjonene, holdes tilbake.

For å kunne reagere raskt på avvik ønsket produsenten ved siden av målingen et inline-viskosimeter som muliggjorde kontinuerlig kvalitetskontroll i sanntid.

Vår løsning

Ketsjup er en ikke-newtonsk tiksotropisk væske, hvor viskositeten endrer seg med skjærhastighet og tid. Dette skapte en virkelig utfordring da inline-viskositetsmålinger måtte korreleres med laboratorieresultater. Derfor må det tas hensyn til prosessinnflytelsesfaktorene ved sammenligning av to produktkvalitetsmålemetoder.

Et team med eksperter fra begge foretak samarbeidet om et testprogram med Coriolis-mengdemåleren Proline Promass I for inline-viskositetsmåling og databehandleren Memograph RSG45.

Proline Promass I viskositetsmåler

Den rette ettrørsutførelsen av Proline Promass I muliggjør inline-viskositetsmåling i tillegg til massemengde-, tetthets- og temperaturmåling.

Torsjonssvingning av målerøret skaper en skjærhastighet i væsken. Skjærkraft på innsiden av slangen er en funksjon av skjærhastighet og viskositet. Skjærkraft bestemmer den nødvendige drivkraften. Gjennom måling av dempingen på slangen kan den nødvendige drivkraften og dermed viskositeten beregnes.

Heartbeat Technology

Heartbeat Technology garanterer permanent diagnostikk og verifisering av Promass I uten prosessavbrudd.

I dette prosjektet har den permanente egendiagnostikken muliggjort gjenkjenning av upålitelige data på grunn av uforutsigbare prosessendringer. Egenkontroll og trendgjenkjenning for forebyggende vedlikehold muliggjør videre prosessoptimalisering.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende