Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Båndfilterpresse for avvanning av slam fra et kommunalt avløpsanlegg

Slambehandling og deponering til reduserte driftskostnader

Optimale avvannings- og utråtningsprosesser for å bidra til å spare kostnader og drive produksjonen av biogass

Behandling av og utslipp av slam i miljøet reguleres stadig strengere verden rundt, noe som driver avløpsvannindustrien til å utforske nye løsninger for kassering av slam, noe som medfører betydelige kostnader. For å redusere disse kostnadene er det vanlig å avvanne slam for å redusere mengden slik at det kan tørkes eller forbrennes. Slamutråtning brukes også for å fremstille biogass, en rik energikilde. Våre overvåkningsløsninger støtter optimal slambehandling, fra effektiv avvanning til forråtnelseskontroll.

Hvordan vi kan hjelpe

Endress+Hausers overvåkningsportefølje hjelper anleggsoperatører med å drive kostnadseffektivt, gir nøyaktig sporing av avvanning i henhold til mål og av forbruk av polymerene som er nødvendige for slamkondisjonering. Den gir også nøyaktig overvåkning av slamutråtningsmiljøet og sikrer optimalisering av forråtnings- og biogassproduksjonsprosessen.

 • Avanserte Coriolis-massemengdemålere for forbedrede avvanningsresultater og redusert polymerforbruk

 • Omfattende måleportefølje for våte og tørre gasser til optimalisert for biogassproduksjon

 • Unik portefølje for våte og tørre biogassapplikasjoner for overvåkning av utråtningsprosesser og forhold

Bruksområder

Nøyaktig klargjøring for slamkondisjonering

Polymerløsninger for slamkondisjonering må klargjøres ved fortynning på stedet. Polymerløsninger er kostbare, og for å kunne oppnå stabile avvanningsresultater og lange avvanningssykluser er det essensielt å ha en harmonisert polymerkonsentrasjon.

Nøyaktig klargjøring for slamkondisjonering
Vår ekspertise i felten

Vår utprøvde portefølje av svært nøyaktige elektromagnetiske mengdemålere muliggjør optimal konsentrasjon av polymerløsning og optimalt polymerforbruk.

 • Nøyaktig mengdemåling av både kondisjoneringsenheten og fortynningsvannet er garantert

 • Installer de elektromagnetiske mengdemålerne i ditt slamkondisjoneringssystem på enkelt vis

 • Forlengede avvanningssykluser med elektromagnetiske mengdemålere

Forbedrede avvanningsresultater

Fordi den oppnådde polymerkonsentrasjonen kan variere, er det ikke alltid garantert at man oppnår et optimalt forhold mellom polymer og suspenderte faststoffer i slammet.

Forbedrede avvanningsresultater
Vår ekspertise i felten

Vår Coriolis mengdemåler måler mengdeflow og mediedensitet, noe som åpner muligheten for konstant dosering av polymeragens i slamstrømmen og forbedrer avvanningsresultatene betydelig.

 • Coriolis mengdemåler måler løsningsdensitet på en pålitelig måte

 • Måling av mediedensitet muliggjør konstant dosering av polymeragens

Optimal slamkonsentrasjon

Optimaliserte avvanningsresultater er også avhengige av kontrollert innkommende slamkonsentrasjon. Tetthetsmåling er et etablert alternativ som garanterer stabil og god avvanning av slam.

Optimal slamkonsentrasjon
Vår ekspertise i felten

Ved å kombinere vår svært nøyaktige elektromagnetiske mengdemåler for mengdeflow med en tetthetssensor kan du oppnå stabile og gode slamavvanningsresultater.

 • Tetthetsmåling med Coriolis i svært mørkt slam er et godt alternativ

 • Oppnå effektive og pålitelige målinger av slamkonsentrasjon

 • Stabile og optimale slamavvanningsresultater er garantert

Effektive slamforråtningsprosesser

Gunstige bakterier må beskyttes mot kritiske forhold i slamforråtningsprosessen.

Effektive slamforråtningsprosesser
Vår ekspertise i felten

Vår prosesstyring gjør det mulig for deg å garantere et miljø hvor utråtningsbakterier kan være levedyktige.

Nøyaktige mengde- og metanmålinger i våt biogass

Flowhastigheten og metankonsentrasjonen i biogass er kritiske parametere som angir forstyrrelser i anaerob slamutråtning. For de fleste enheter er disse parameterne svært vanskelige å måle på grunn av miljøforhold som store mengdesvingninger, vannmettet biogass, svingninger i metankonsentrasjonen og svært lavt trykk.

Nøyaktige mengde- og metanmålinger i våt biogass
Vår ekspertise i felten

Våre unike ultralydenheter for mengdemåling tilbyr en løsning på utfordringen ved å måle biogassmengde og metankonsentrasjon.

 • Spor parametere som er vanskelige å måle i styring av slamforråtning

 • Optimale forhold for slamforråtning er garantert

Skum i avvanningsprosessen

Sentratvannet fra slamavvanningsprosessen er sterkt forurenset med ammoniumnitrogen og kan bare tilføres avløpsvannbehandlingssystemet i doserte mengder. For dette formålet er det bufret i et oppbevaringsbasseng. Siden det resulterende skummet av mediet forringer prosessen sterkt, er overvåking uunnværlig.

Micropilot FMR60 installert i sentrataksel
Vår ekspertise i felten

Vår Micropilot FMR60 radarmåler måler kontinuerlig nivået av sentratvannet og kan oppdage dannelse av skum ved hjelp av den integrerte Heartbeat Technology. I tillegg kan den optimale doseringsmengden for skumdemperen og effektiv pumpestyring sikres.

Les mer om slambehandling

Slambehandling i avløpsvannindustrien ©Endress+Hauser
Sentrifuge for avvanning under slambehandlingen ©Endress+Hauser
Styring av forråtning for slambehandling ©Endress+Hauser

Fordeler

Å finne riktig balanse mellom lovpålegg og kostnadseffektivitet er en av hovedutfordringene i avløpsvannindustrien i dag. Våre industrikonsulenter over hele verden er kjent med de lokale kravene og kan gi spesifikke anbefalinger for hvordan du kan forbedre prosessene dine. Basert på sin ekspertise og vår dedikerte instrumenteringsportefølje oppnådde de imponerende resultater sammen med våre kunder.

 • 20%

  kostnadsbesparelser på grunn av mindre forbruk av kondisjoneringskjemikalier

 • +14.000

  ansatte på verdensbasis

 • 3 millioner

  Proline Promag elektromagnetiske mengdemålere solgt siden lanseringen i 1977 i et bredt spekter av applikasjoner.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende

Se på porteføljen vår!

Lignende historier

Andre industrier