Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.
Fordeler Fundamental utvalg  gir for hjelpeprosessene

Fordeler Fundamental utvalg gir for hjelpeprosessene

Dette gjelder også nødvendige hjelpeprosesser som produksjon av damp, vannrensing, trykkluft, gassforberedelse o.l.

Som en tommelfinger regel kan nevnes at for et produksjonsanlegg vil det følge med 4-5 hjelpeprosesser, som også trenger nøyaktig digital instrumentering for å optimalisere oppetid og kostnader.
I noen tilfeller vil man dra nytte av avanserte instrumenter med selvdiagnostikk og digitale informasjons flater, men svært ofte kan man her benytte enklere instrumenter, gjerne med bussløsning som IO-Link og/eller Blåtann.
Uansett har Endress+Hauser et bredt utvalg av instrumenter, avanserte eller enkle, som dekker disse behovene.

Fordeler

  • Damp benyttes ofte i stor skala, med et energiinnhold som er omtrent 500 ganger så stort som varmt vann. Konstant overvåkning av dampmengden, nøyaktig nok til å detektere individuelle tap, kan optimere energieffektiviteten.

  • Ved genererering av trykkluft går opptil 95 % av energien tapt i form av varme, mens svinnet av luft fra generatorene er på opptil 30 %. Disse tallene kan imidlertid korrigeres med opptil 10 % ved hjelp av egnede tiltak.

  • Kjeler og ovner med ueffektiv forbrenning, ukorrekt drift og dårlig vedlikehold har gjerne høye energitap, i likhet med andre deler av varmekretsen. Egnede instrumenter kan kutte energiforbruket med opptil 55 %.

  • Kjøling krever 10 % mer energi enn oppvarming. Et energiledelsessystem iht. ISO 50001 kan bidra til å identifisere det optimale driftspunktet for et kjølesystem. Til dette kan man bruke diverse instrumenttyper som energiytelsesindikatorer ("energy performance indicators" – EnPI).

  • Prosessindustrien bruker gass i store mengder, så energieffektivitet er essensielt. Dette kan oppnås dersom den samlede forbruksmålingen kan gjøres komplett med instrumenter for strømning, temperatur og trykk.

Fordelene ved Endress+Hausers "Fundamental Utvalg" og andre instrumenter

Picomag er en smart økonomisk elektromagnetisk mengdemåler som kan brukes til mange forsyningsmedier i alle bransjer med konduktive væsker. Bruksområdene omfatter vannbehandling og -kjøling og vannmengdemåling i varme- eller kjølekretser, særlig når vannets konduktivitet ligger over 5 μS/cm. Picomag reduserer antallet av nødvendige målepunkter ettersom den overvåker prosesskonduktivitet og temperatur sammtidig med mengden. Den er et kompakt instrument, med sensor og sender i én og samme innkapsling.

Kompakte temperatur- og trykk-givere

iTHERM CompactLine TM311 er et kompakt 4-tråds Pt100 termometer for optimal måling av temperatur i vann, luft og gass i forbindelse med varme og kjøling. iTHERM ModuLine TM101 og TM121 er basissensorer som gir pålitelig temperaturmåling.

Cerabar PMC21  og PMP21 måler både relativt og absolutt trykk på en kostnadseffektiv måte, med måleområder på 100 mbar til 40 bar respektive 400 bar til 400 mbar.

Cerabar PMP11 og PMC11 er kompakte og kostnadseffetive trykkmålere for relativt trykk.

Enkel nivåmåling og væskeanalyse

Liquiphant FTL31 nivåbryter for væsker. Den radarbaserte Micropilot FMR10 sørger for kontinuerlig, kontaktløs nivåmåling. Liquipoint FTW31 sørger for enkel deteksjon av sikkert punktnivå. Waterpilot FMX21 gir pålitelig hydrostatisk nivåmåling; Waterpilot FMX11 er en enkel og pålitelig nivåsonde for ferskvann.

Transmitteren Liquiline CM14 eller det enkle og kompakte alternativet Liquiline Compact CM72, med sensorer som Memosens CPL51E, måler pH/ORP, konduktivitet og oppløst oksygen.

Damp brukes i mange forskjellige prosesser. Det brukes vanligvis til overføring av varme. ©Endress+Hauser

Damp brukes i mange forskjellige prosesser. Det brukes vanligvis til overføring av varme.

Rengjøring og kjøling er bare to av de mange bruksområdene for trykkluft. ©Endress+Hauser

Rengjøring og kjøling er bare to av de mange bruksområdene for trykkluft.

Industrigasser brukes i et bredt spekter av bransjer. ©Endress+Hauser

De vanligste industrigassene er oksygen, nitrogen, karbondioksid, helium, hydrogen, argon og acetylen.

Produkter, prosesser og utstyr kan alle trenge kjøling. ©Endress+Hauser

Produkter, prosesser og utstyr kan alle trenge kjøling.

Varmeprosesser krever mye energi og har derfor et enormt potensial for optimalisering. ©Endress+Hauser

Varmeprosesser krever mye energi og har derfor et enormt potensial for optimalisering.

Mer informasjon om vår portefølje av instrumenter for hjelpeprosessene

Ønsker du å finne ut hvordan du kan dra fordel av våre sensorer for dine hjelpeprosesser? Fyll ut skjemaet nedenfor slik at en av våre Endress+Hauser-kollegaer kan kontakte deg. Vi vil svare på din forespørsel så fort som mulig.