Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser feirer sitt jubileum

Konsernet ser tilbake på 65 års suksess

Fra 0 til 100 på 65 år. I løpet av denne tiden har Endress+Hauser vokst fra å være et tomannsforetak til å bli et globalt konsern med mer enn 13 000 ansatte. I dag er familieselskapet en av verdens ledende leverandører av teknologi for prosess- og laboratoriemåling, automatiseringsløsninger og tjenester. Selskapets historie er like mye preget av forandring som av kontinuitet.

Grunnsteinen for denne suksessen ble lagt ned av den sveitsiske ingeniøren Georg H. Endress og den tyske bankmannen Ludwig Hauser 1. februar 1953. Med et lite selskap fokusert på å selge nyskapende nivåmåleinstrumenter oppdaget de to mennene en markedsnisje. Det gikk ikke lenge før Endress+Hauser utviklet sine egne produkter og utvidet til flere og flere nye områder og markeder.

I dag tilbyr Endress+Hauser salg og støtte i 125 land og har produksjon i hver viktig økonomisk region i verden. Selskapet har vært totalleverandør av prosessinstrumentering i mange år. Nylig styrket konsernet prosessanalyseområdet med oppkjøp og trådte inn på laboratorieanalysemarkedet gjennom overtakelse av det tyske selskapet Analytik Jena. Bortsett fra dette strategiske fokus drives selskapets utvikling i høy grad av digitalisering.

Familieselskapets struktur og kultur er fortsatt å sikre høy grad av kontinuitet og en ramme for forretningsvekst i det lange løp og legge til rette for innovasjon. Samtidig er selskapet bygd på et fundament av klare prinsipper og sterke verdier. Fra begynnelsen av har Georg H. Endress hatt et kundefokus gjennom slagordet «First serve, then earn». Hans tillit til folk og deres evner er fortsatt innforlivet i selskapet i dag.

Matthias Altendorf har vært sjef for Endress+Hauser-konsernet siden 2014, da han erstattet Klaus Endress, som overtok som leder i kontrollorganet etter 19 år ved roret i selskapet. Han representerer, sammen med sin bror Hans-Peter Endress, interessene til familien, som fortsatt bidrar til å sikre selskapets vedvarende suksess.

Kontakt