Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Endress+Hauser kjøper opp Blue Ocean Nova

Intelligente in-line spektrometre styrker den prosessanalytiske instrumenteringsporteføljen

Endress+Hauser utvider porteføljen med produkter, løsninger og tjenester ytterligere innen prosessanalytisk måling. Gruppen har kjøpt opp Blue Ocean Nova AG, en produsent av innovative in-line spektrometre for overvåkning av kvalitetsrelevante prosessparametre. Selskapets 15 ansatte i Aalen, Tyskland, beholder stillingene sine.

Blue Ocean Nova legges under Endress+Hausers kompetansesenter for væskeanalyse, som har hovedkontor i Gerlingen, Tyskland. "De intelligente prosessensorene som er utviklet av Blue Ocean Nova, gjør tilbudet vårt innen prosessanalytisk måling bedre og utgjør en strategisk byggekloss", sier Manfred Jagiella, administrerende direktør ved Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG. Jagiella er medlem av gruppens hovedstyre og er også analyseansvarlig.

Innovativt konsept

Prosessensorene som er utviklet av Blue Ocean Nova, dekker relevante optiske spektroskopi-områder innen UV-VIS, NIR og MIR, og brukes for å analysere væsker, gasser og faststoff i produktstrømmen. Den innovative teknologien gjør at spektrometeret kan integreres direkte i målesonden, også i eksplosjonsfarlige områder. Sensorene kan også rengjøres automatisk og integreres lett i prosesskontrollsystemer.

Systemene fra Blue Ocean Nova benyttes i mat- og nytelsesmiddelindustri, olje- og gassindustri, kjemisk industri og biovitenskap-applikasjoner, for eksempel for å måle konsentrasjon, fuktighet og relevante kvalitetsparametre. Teknologien forbedrer gruppens portefølje, som allerede inkluderer Raman-spektroskopi, TDLAS-analysatorer (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) og prosessfotometre.

Bred erfaring

Blue Ocean Nova ble grunnlagt av Joachim Mannhardt og Stefan Beck i 2015, som tilfører selskapet bred erfaring fra produktutvikling innen industriell spektroskopi og prosessanalytisk måling. "Endress+Hauser åpner døren til internasjonale markeder og kunder for oss", forklarer Stefan Beck. "Vi er overbeviste om at teknologien vår blir en ideell forbedring av Endress+Hausers optiske portefølje", legger Joachim Mannhardt til.

Endress+Hausers oppkjøp av Blue Ocean Nova trådde i kraft 31. oktober 2017. Begge partene er enige om å ikke offentliggjøre detaljene rundt transaksjonen. Joachim Mannhardt og Stefan Beck blir værende i teamet som administrerer det innovative selskapet. "Med dette oppkjøpet fortsetter vi å realisere strategien vår med å styrke porteføljen for prosessanalytisk måling og kunne støtte kundene våre fra lab til prosess i fremtiden", forklarer Manfred Jagiella.

Prosess-spektrometer fra Blue Ocean Nova ©Endress+Hauser

Endress+Hauser styrker tilbudet innen måling av kvalitetsrelevante parametre med prosess-spektrometrene fra Blue Ocean Nova for in-line analyse av væsker, gasser og faststoff.

Manfred Jagiella ©Endress+Hauser

Manfred Jagiella er administrerende direktør ved væskeanalyse-spesialisten Endress+Hauser Conducta. Han er også analyseansvarlig og medlem av gruppens hovedstyre.

Kontakt