Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Partnerskap for smart produksjon

Endress+Hauser og Deutsche Telekom fremmer industridigitalisering med 5G-nettverk for universitetsområder

Med sine campusnettverk tilbyr Deutsche Telekom en infrastruktur for morgendagens smartfabrikk. Sammen med partnere fra industrien vil Europas største telekommunikasjonsselskap utvide sitt 5G-økosystem for industrien ytterligere. Innen prosessautomatisering samarbeider Deutsche Telekom nå med Endress+Hauser.

Målet med samarbeidet er å utvikle felles tilbud innen måle- og automatiseringsteknologi for prosessindustrien. Dette omfatter integrering av måleinstrumenter og tilbehør til neste generasjon mobilkommunikasjonsnettverk og digitale tjenester som er basert på dem. Begge selskaper har undertegnet en intensjonsavtale og arbeider nå med en koordinert tidsplan.

Måleinstrumenter med mobilkommunikasjonsmodul

Endress+Hauser er en av de første produsentene til å utstyre sine feltenheter med mobilkommunikasjonsmoduler og koble eksisterende installasjoner til 5G-nettverk via nyutviklede HART-gatewayer. På denne måten kan mange instrumenter overføre en mengde prosess- og enhetsdata parallelt og i sanntid. Disse kan for eksempel brukes i skyanvendelser for forebyggende vedlikehold av prosessanlegg.

Campusnettverk åpner andre signalbane

"I tillegg til de faktiske måleverdiene registrerer våre instrumenter en mengde informasjon fra prosessen og om sensoren", sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser. "muliggjør 5G-campusnettverket også en signalbane nr. to som er uavhengig av anleggets styresystem og dermed gjør det mulig å utnytte dette potensialet. Dette gjør det mulig å knytte verdikjeder tettere sammen over selskapsgrenser og gjøre industriprosesser mer effektive"

Sterke partnere for smart produksjon

"Å bygge et komplett 5G-økosystem for industrien vil øke tempoet i industridigitaliseringen", forklarer Claudia Nemat, medlem av Deutsche Telekoms ledergruppe for teknologi og innovasjon. "Vi gleder oss til å samarbeide med renommerte og erfarne partnere".

I tillegg til partnerskapet med nettverksleverandør Ericsson samarbeider telekommunikasjonsselskapet nå også med E&K Automation, en produsent av førerløse transportsystemer, og Konica Minolta, som blant annet tilbyr AR-briller.

Partnerskap for smart produksjon ©Endress+Hauser

Deutsche Telekom samarbeider med Endress+Hauser om å ekspandere sitt 5G-økosystem. Målet er å utvikle felles tilbud innen måle- og automatiseringsteknologi for prosessindustrien.

Partnerskap for smart produksjon ©Endress+Hauser

Endress+Hauser er en av de første produsentene til å utstyre sine feltenheter med mobilkommunikasjonsmoduler og koble eksisterende systemer til 5G-nettverk via nyutviklede HART-gatewayer.

Partnerskap for smart produksjon ©Endress+Hauser

"5G-campusnettverk åpner en andre signalbane og gjør det dermed mulig å utnytte potensialet som ligger i digitalisering", sier Matthias Altendorf, konsernsjef i Endress+Hauser-konsernet.

Kontakt