Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Promag W 300/400/500
for måling uten restriksjoner

Verdens første mengdemåler uten krav til monteringssted og strømningsprofil

I vann- og avløpsvannindustrien er høy målenøyaktighet uunnværlig for optimal prosesstyring. En rekke påvirkningsfaktorer, f.eks. et sammensveiset rørledningsnettverk eller hindringer i røret, om forårsaker flowturbulens som igjen påvirker nøyaktigheten. Promag W fra Endress+Hauser kan leveres i «0 rettstrekkversjon», en løsning for denne utfordringen som er den eneste av sitt slag i verden: maksimal måleytelse uten rørbegrensning og dermed uten trykktap.

Fordeler

 • Beste måleytelse uavhengig av flowprofiler

 • Den første og eneste elektromagnetiske flowmåleren uten inn- og utløpsstrekk (0 x DN), ingen målerørbegrensning, restriksjonsfritt, og dermed uten trykktap

 • Perfekt løsning for installasjon der plassen er begrenset, f.eks. på skids, særlig etter bend, obstruksjoner og andre turbulensgenererende hindringer i røret

Promag W 300/400/500 mengdemålere med alternativet «0 x DN fulløp» måler med høy nøyaktighet (±0,5 %). De er særlig egnet til installasjon i trange rom, f.eks. på skids , siden måleren er uavhengig av rettstrekk før og etter. Dermed kan Promag W enkelt håndtere ofte forekommende strømvirvler nedstrøms for hindringer som rørbend, obstruksjoner, påbygging på rørveggen, fremstikkende pakninger eller forskjellige innvendige diametere. Takket være utførelsen uten restriksjoner er det ingen trykktap.

Innovativ målesignalanalyse

Det nye og innovative målekonseptet Promag W (0 x DN) har en rekke måleelektroder som registrerer flow. Dette gir en vesentlig høyere tetthet av måledata enn en standard måler. Sammen med avansert signalanalyse er pålitelige måleresultater mulig også med strømvirvler.

Fleksibelt anlegg uten trykktap

Tidligere når det oppsto flowforstyrrelser, måtte man enten følge de anbefalte inn-/utløpslengdene eller bruke en strømningsretter for å få en jevn strømprofil. Tilstrekkelig lange, rette rørstrekk er imidlertid ofte ikke til stede, og begrensninger forårsaker trykktap sammen med høyere energiforbruk og kostnader til pumpedrift.
Med det nye alternativet «0 x DN rettstrekk» kan pålitelige måleverdier, fleksibel installasjon og kostnadseffektiv drift nå enkelt kombineres.

Giverteknologi for sømløs systemintegrasjon

Promag W kan kombineres med forskjellige givere: som en kompakt (Proline 300/400) eller ekstern versjon (Proline 400/500) og med opptil 4 inn- og utganger. De er kompromissløse når det gjelder ytelse og nøyaktighet. Den digitale signalbehandlingen starter i den intelligente sensoren og er grunnlaget for en pålitelig, nøyaktig måling. Full tilgang til alle måledata, herunder diagnostiske data samlet inn med Heartbeat Technology, er alltid mulig via digital dataoverføring eller inn- og utgangene.

Promag W – Verdens første elektromagnetiske mengdemåler uten krav til rettstrekk og strømningsprofil

Bilde av elektromagnetisk mengdemåler ProlinePromagW 400 fulløp uten krav til rettstrekk før eller etter måleren ©Endress+Hauser

Proline Promag W 400 for vann og avløpsvann – med ytterligere elektroder for nøyaktige målinger uavhengig av flowprofil

Bilde av elektromagnetisk mengdemåler ProlinePromagW 300 / 5W3B for vann- og avløpsvannindustrien ©Endress+Hauser

Proline Promag W 300 for vann og avløpsvann – ny med ytterligere elektroder for nøyaktige målinger uavhengig av flowprofil

Bilde av elektromagnetisk mengdemåler ProlinePromagW 500 / 5W5B for vann- og avløpsvannindustrien ©Endress+Hauser

Proline Promag W 500 for vann og avløpsvann – ny med ytterligere elektroder for nøyaktige målinger uavhengig av flowprofil

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende