Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Har du mange instrumenter installert? Enkel drift ved hjelp av HMI

Med vårt standardiserte menneske/maskin-grensesnitt (HMI) går dette raskt og enkelt

Endress+Hauser har utviklet en driftsfilosofi med oppgaveorientert interaksjon. Uansett måleteknologi, har enhetene den samme "look and feel". Alt utstyret vårt er i tråd med denne filosofien. Samme filosofi gjelder for driftsverktøy, og interaksjon mellom enhetene – uansett om det skjer lokalt eller via driftsverktøy – fungerer på samme måte.

Enkelt + sikkert + pålitelig

Menyen "Display/Operation" (visning/drift) består av språkvalg og innstillinger for visning og driftsoppgaver. Den er tilgjengelig for alle som skal lese av dataene. Enhetene har oppgaveorientert visning av parameterne, f.eks. menyen "Diagnostics" (diagnose) for vedlikeholdspersonale. Uansett hva oppgaven måtte være, kan du være trygg på at alle aspektene ved den dekkes, og ingenting kan påvirke innstillingene utenfor ditt handlingsområde. Brukerspesifikke menyer og integrerte hjelp-funksjoner øker sikkerheten under drift.

Klar informasjon om diagnose og vedlikehold

Den integrerte programvaren sørger for pålitelig diagnose av enheten og prosessen ved hjelp av ikoner og tekst i henhold til Namur NE 107: deteksjon av tom sensor, ikke-homogen fluid, slitasje, korrosjon eller opphopning etc. Enheten viser utbedringstiltak; meldinger i klartekst gjør at du kan handle raskt og sikkert.

Optimal datatilgjengelighet

Historikken lagres i hendelsesloggen på en HistoROM; med faktiske data kan diagnosen stilles uavhengig av om operatøren sier "jeg har ikke endret noe".Med HistoROM-konseptet kan du automatisk tilbakeføre data etter modulbytte. I tillegg sørger datatrenden for at man sparer tid i tilfelle det trengs en prosessoptimalisering.

Les mer om vårt HMI med oppgaveorientert interaksjon.

Styrt parametrering med “make-it-run”-veivisere for raskt og pålitelig grunnoppsett ©Endress+Hauser