Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Smarte energiløsninger for rensing av avløpsvann

Optimaliser energiforbruket og unngå å skylle pengene ned i toalettet

Operatører og eiere av renseanlegg opplever et stadig økende press om å sørge for pålitelig og sikker drift til samme eller lavere kostnader. Og det er spesielt de økende energiprisene som bekymrer eierne av anleggene. Ofte har renseanlegg et stort potensial for å spare energi. Forutsetningen for effektive målinger er kunnskap om prosesskarakteristikkene for de individuelle delene av anlegget.

Effektiviteten i lufteprosessen

På mange anlegg brukes 50 % av strømforbruket til å kjøre luftesystemet.
I tillegg er vifteeffekten vanligvis ukjent.
Overvåking av trykkfall, luftstrøm og strømforbruk gjør at dere kan evaluere

  • vifteytelse


  • forurensning i lufteelementene og nødvendig rengjøring angitt med alarm

  • hvor vellykket luftestyringsstrategien har vært

Effektiviteten i pumpene

Pumper er ofte store eller drives ikke på det mest egnede stedet. KPI-benchmarking basert på strømforbruk, gjennomstrømning og trykk er nyttig for å oppdage svak ytelse samt å vedlikeholde pumpene til riktig tid.

Strømproduksjon

En økning i strømproduksjonen er ofte lettere å oppnå og mindre dyrt enn å utføre målinger for strømsparing. KPI-er som forholdet mellom gass og KOF eller elektrisk og termisk effektivitet ved kogenerasjon, er viktige parametere for å optimalisere og verifisere strømproduksjonen eller kvantifisere effektene av samfermentering. I denne forbindelse er det viktig å understreke at det ikke bare er nødvendig å fokusere på enkelte prosesser, men å overvåke hele systemet slik at man kan oppdage samspillseffekter.

Individuell analyse er nødvendig


Transparente energidata er nøkkelen til verdifull energistyring av renseanlegg og nyttig for operatører og beslutningstakere eller offentlige myndigheter.
Definer riktige KPI-er som lar dere evaluere:

  • anleggets ytelse

  • effektiviteten i pumpene

  • resultatet av luftingen

  • spesifikt energiforbruk

Smarte energiløsninger for rensing av avløpsvann ©Endress+Hauser

Nedlastinger