Prøv å søke etter stikkord, ordre- eller produktkode eller serienummer, f.eks. “CM442” eller “teknisk informasjon”
Du må skrive inn minst 2 tegn for å starte søket.

Nøyaktig innsikt tross skumdannelse

Automatisk tilførsel av avskummingsmiddel i avløpsvann takket være Heartbeat Technology

ARA Worblental er avhengig av moderne teknologi i sitt nye slamavvanningssystem. Sentratvannet, et biprodukt av avvanningsprosessen, har svært lett for å skumme, noe som kan føre til overfylling. Hittil er skummet blitt målt med to forskjellige nivåsensorer. Med Heartbeat Technology kan prosessen nå effektivt overvåkes med bare én sensor.

ARA Worblental renseanlegg for avløpsvann sett fra luften i Sveits ©ARA Worblental
MicropilotFMR60 installert i sentratskaft ©ARA Worblental

Kundens fordeler

 • Påvisning av skumdannelse under prosessen

 • Redusert vedlikeholdsarbeid

 • Lavere driftskostnader

 • Høyere systemtilgjengelighet

Hans-Peter Salzmann, driftsanvsarlig ARA Worblental

"Med løsningen fra Endress+Hauser kan vi sikre tidlig påvisning av skumstigning i vår sentrataksel. Dette hjelper oss å bevare ressurser og reduserer risikoen for skade."

Hans-Peter Salzmann, driftsansvarlig
ARA Worblental, Sveits

Kundens utfordring

Sentratvannet som produseres av avvanningsprosessen, inneholder høye nivåer av ammoniumnitrat. Derfor kan det mates inn i avløpsvannet bare i små doser og således bufres i en lagringstank. Overvåking er viktig siden det resulterende skummet i mediene har sterk påvirkning på prosessen. Det er også en risiko for at skummet stiger ut av sentratvannakselen, oversvømmer avvanningsinfrastrukturen og gjør at det strømmer hele veien tilbake til dekanteringsapparatet.

Moderne instrumenter

Micropilot FMR60-radaren måler påfyllingsnivået av sentratvann og kan oppdage skumdannelse med Heartbeat Technology. Takket være instrumentets to effektutganger kan dette forekomme samtidig. Den andre strømutgangen regulerer avskummingspumpene kontinuerlig slik at det bare mates så mye som nødvendig.
Hvis radarsensoren ikke påviser skum, kjøres pumpene ved et lavt nivå.

 • Enkle produkter

 • Enkelt å velge, intallere og bruke

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Standardprodukter

 • Pålitelige, robuste og lette å vedlikeholde

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • High- end produkter

 • Høyst funksjonelle og praktiske

Tekniske egenskaper

Enkelhet

 • Spesialprodukter

 • Designet for krevende applikasjoner

Tekniske egenskaper

Enkelhet

Varierende

FLEX utvalget Tekniske egenskaper Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental utvalg

Møter dine grunleggende målebehov

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean utvalg

Håndter henkelt dine kjerneprosesser

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended utvalg

Optimaliser prosessene dine med innovative teknologier

Tekniske egenskaper
Enkelhet
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert utvalg

Mestre de mest utfordrende applikasjonene dine

Tekniske egenskaper
Enkelhet

Varierende